На головну

Будь-які три променя, що виходять з однієї точки і лежать в одній площині проекцій можна прийняти за проекції заданої системи координат з рівними масштабними одиницями на них.

  1. C) З однієї або двох палат
  2. I. Частоти зустрічальності генів однієї алельних пари в популяції залишаються постійними з покоління в покоління.

Аксонометричний креслення є оборотним кресленням.

Використовуючи властивість збереження пропорційності відрізків при ортогональному проектуванні, можна перейти до натуральної системі координат, отже, креслення звернемо.

S - Площину аксонометричних проекцій;

 - Вектор, який визначає паралельне проектування;

0 - Аксонометричне початок;

x, y, z  - Аксонометричні осі;

- аксонометричні одиничні вектори;

А1 - Проекція точки А

малюнок 1.5

Примітка: на аксонометричному кресленні обов'язково крім проекції А1 повинна бути задана і одна з проекцій точки А в системі координат А1 ® А01 .Способи отримання оборотного креслення | Відношення довжини проекції аксонометричного одиничного вектора до його натуральної довжині називається коефіцієнтом спотворення по відповідній осі.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ | Основні розділи інженерної графіки | властивості проектування | Приєднання системи координат до системи площин проекцій | Завдання площині на кресленні | Прямі та площини перпендикулярні площинах проекцій -проецірующіе прямі або площині. | Щоб прямі в просторі були паралельні, необхідно і достатньо, щоб відповідні проекції прямих були паралельні (або збігалися). | Взаємне розміщення прямих і площин | Поверхня утворена переміщенням прямої лінії називається лінійчатої. | призматична поверхню |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати