Головна

Співвідношення найважливіших показників якості життя в країнах різного типу, на кінець ХХ - початок ХХІ століття

  1. P о з Л і л III. Психіка як осередок життя
  2. Авторитарна командно-адміністративна система управління та її негативний вплив на суспільно-політичне життя. Неосталінізм
  3. Адміністративна система менеджменту і система якості
  4. Аналіз загальноекономічних показників розвитку регіону.
  5. Аналіз трудових показників
  6. Анамнез життя
  7. Багатовимірність людського буття: співвідношення біологічного і соціального в людині
Країни ВВП на душу населення, дол. Тривалість життя, рр. Частка людей, які мають освіту, %
Весь світ Немає даних
Економічно розвинуті країни,
в тому числі США > 99
Японія = 100
ФРН > 99
Країни з середнім рівнем доходів,
в тому числі Південно-Західна Азія та Північна Африка
Латинська Америка
Країни з низьким рівнем доходів,
в тому числі тропічна Африка,
Південна та Південно-Східна Азія,
Китай

Всесвітній день народонаселення (англ. World Population Day) - міжнародний день, що відзначається 11 липня. Мета дня - привернути увагу до питань народонаселення, програм спільного розвитку, пошуку вирішення загальних проблем. Відзначається за ініціативою ООН з 1989 року на згадку про День п'яти мільярдів - 11 липня 1987 року - день, коли чисельність населення Землі перевищила 5 млрд. осіб.

Питання для самоконтролю

1. Як визначають глобальні проблеми людства?

2. У чому виражається надмірний тиск населення у світі?

3. Які виокремлюють ознаки та наслідки забруднення навколишнього середовища?

4. У чому виражається процес екологізації економічного розвитку в промислово розвинених країнах?

5. У чому сенс міжнародної глобальної проблеми?

6. У чому складність вирішення глобальної проблеми збереження миру на Землі?

7. Що таке демографічна проблема?

8. Які виокремлюють найважливіші проблеми народонаселення, що загрожують украй негативними наслідками?

9. Чим визначаються інтенсивний і екстенсивний способи відтворення населення у світі?

10. Що таке мальтузіанство?

11. Чим характеризується демографічна криза?

12. Що таке парадокси відсталості у сучасному світі?

13. Яким чином можна вирішити демографічну проблему у сучасному світі?

14. У чому сутність проблеми якості життя людини?Які ж перебудови визначають успіх руху від відсталості до прогресу? | Демографічне поняття народжуваності. Фактори та показники народжуваності.

І. Внутрішні міграції відбуваються в межах окремих країн - характерним прикладом внутрішньої міграції є процес урбанізації. | Залежно від причин, що зумовлюють переселення, вирізняють кілька видів міграцій. | Політична міграція (опозиційне ставлення до політичного режиму). | Міграційні процеси в Україні. | Розподіл жителів України за місцем народження, % (за переписами 1989 та 2001 рр.). | Четверта хвиля | Західна діаспора | Проблеми виживання людства у ХХІ ст. | Причини деградації земель в різних регіонах світу | Тенденції відтворення населення у світі. Демографічне старіння населення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати