На головну

Види руху населення визначаються особливостями зміни чисельності та складу населення в країні в цілому і в окремих регіонах.

  1. C. Групи здоров'я населення
  2. GСтереотипна форма поведінки, що виникає у відповідь на певні зміни навколишнього середовища, називається інстинктом. Інстинкти є специфічними для кожного виду.
  3. Size/Move (Змінити розмір/Перемістити) - використовується для того, щоб змінити розмір чи місце розташування активного вікна.
  4. V. Очікувані тенденції міграцій населення
  5. Абсолютний приріст ∆і характеризує величину зміни і-го рівня ряду порівняно з базою, і є, очевидно, абсолютною величиною. Може бути ланцюговим
  6. Адміністративне управління в Україні
  7. Адміністративні зміни кінця 18-19 ст. та утворення нових архівів

Таким чином у демографії виділяють:

· природний рух населення - це результат процесів народження і смерті людей. Залежно від того, які процеси переважають, відбувається природний приріст або природне зменшення населення. Іншими словами - це зміна чисельності та складу населення внаслідок народжуваності й смертності без урахування механічного переміщення;

· міграційний рух - це зміна чисельності та складу населення в результаті процесів механічного просторового переміщення людей, викликаних політичними, соціально-економічними, релігійними та іншими причинами. Розрізняють міграцію зовнішню, пов'язану зі зміною країни постійного проживання (еміграція - виїзд за межі держави, імміграція - прибуття з інших країн), та внутрішню, що відображає зміну людьми місця проживання у межах однієї країни. Внутрішня міграція, як правило, зумовлена особистими та економічними причинами, наприклад, пошук роботи, більш високих заробітків тощо;

· соціальний рух населення виявляється у зміні освітньої, професійної, національної та інших структур населення. Кожне нове покоління людей відрізняється від попереднього статевовіковим складом, рівнем освіти та культури, професійно-кваліфікаційною структурою, структурою зайнятості та іншими характеристиками.

· економічний рух населення пов'язаний зі зміною його трудової активності, що призводить до відповідного збільшення або зменшення ресурсів для праці.

Розглянуті види руху населення взаємозалежні та взаємопов'язані, визначають його чисельність та якісні характеристики, необхідні для аналізу та оцінки демографічних процесів, вироблення стратегії у галузі управління трудовими ресурсами.

 Рівень зайнятості населення працездатного віку в Україні станом на 5 грудня 2001 року | Природний рух населення.

Структура зайнятості населення різних країн світу | Історія переписів населення у світі. | Секторах період | Використання даних, отриманих за результатами переписів населення має кілька напрямків. | Всеукраїнський перепис населення 5 грудня 2001 року | Для осіб | Коротко про основне. | Показники вікової структури найчисленніших етнічних груп населення України, 2001 р. | Співвідношення чоловіків і жінок в Україні за віковими групами за даними переписів населення, що відбулись у 1959-2001 рр. | Кількість населення в Україні у віці 100 років і більше |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати