Головна

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЦІ

  1. АНАТОМІЯ. КУРС ЛЕКЦІЙ.
  2. ВСТУП ДО КУРСУ ЛЕКЦІЙ
  3. Вивчення та конспектування джерел з обраної тими
  4. Видання конспекту лекцій з дисципліни «Облік міжнародніх операцій» предусмотрена для студентів спеціальності 08.03050301 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання.
  5. Візуальне супроводження лекцій

БГУ культури і мистецтв

Кафедра психології та педагогіки

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЦІ

Студент ... ... групи ФТБКіСІ ... ...

2015/16 навч.рік

Автор: доцент Ольга Олегівна Грачова

Вступ. Мистецтво, художня культура є сутнісною основою діяльності БГУ культури і мистецтв, визначаючи зміст загальноосвітніх і профільних дисциплін. Діапазон професій, за якими проводиться підготовка студентів, досить широкий: це творці, виконавці, дослідники, популяризатори творів різних видів мистецтв і фахівці в сфері культури. В рамках кожної з перерахованих професій можна виділити аспект, пов'язаний з педагогічною діяльністю, що здійснюється засобами мистецтва або артпедагогікой.

Значна частина випускників БГУКІ включається в процеси художньої освіти та естетичного виховання, здійснювані як в рамках академічного навчально-виховного процесу, так і в рамках дозвільної діяльності.

Дисципліна «Професійна педагогіка» спирається на освоєння великого блоку загальних і спеціальних психолого-педагогічних дисциплін (загальна, вікова та соціальна психологія, педагогіка, методика викладання спеціальних дисциплін), допомагає підготувати студентів до успішного проходження педагогічної практики і, в кінцевому рахунку, до діяльності в як викладач спецііальних дисциплін в сфері мистецтва.

Для того, щоб зрозуміти сутність і закономірності процесів артпедагогікі, важливо постійно співвідносити наукові, теоретичні викладки і особистий досвід учнівства в системі мистецької освіти, яким володіє кожен, хто вчиться в БГУКІ. Аналіз зазначеного досвіду, виокремлення з нього типових педагогічних ситуацій покликані стимулювати професійну рефлексію, формувати основи педагогічної майстерності артпедагога.

Основною метою вивчення курсу професійної педагогіки є формування і розвиток у студентів професійної компетентності, що дозволяє їм самостійно аналізувати і вирішувати практичні та теоретичні завдання в сфері художньо-педагогічної діяльності.


 Актуальні проблеми сучасного правопису |

| На різних рівнях навчально-виховного процесу | | | | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати