На головну

Випромінювання.

Неіонізуючі випромінювання.

Випромінювання.

Виділяють три типи випромінювання: електромагнітне, корпускулярне і хвильовий рух середовища.

1. Електромагнітне випромінювання - це електромагнітні хвилі, що випускаються зарядженими частинками, атомами, молекулами, антенами та іншими випромінюючими системами. Залежно від довжини хвилі (частоти коливання) і джерел випромінювання розрізняють рентгенівське випромінювання, гамма-

Мал. 16. Схема шкали спектра різних видів електромагнітних випромінювань.

випромінювання, оптичне випромінювання, інфрачервоне випромінювання, світло, ультрафіолетове випромінювання, радіовипромінювання.

Діапазон електромагнітних хвиль знаходиться в межах від 10 ~13 м (випромінювання атомів і атомних ядер) до 1C "1. и більше. Випромінювання електромагнітних хвиль і швидкість їх поширення залежать від властивостей середовища. У неоднорідному середовищі спостерігаються такі явища, як відображення, заломлення, дифракція і інтерференція електромагнітних хвиль. Джерелами гамма-випромінювання є збуджені атомні ядра. Рентгенівські промені виникають в результаті гальмування прискорених електронів, а також при переходах зовнішніх електронів на вільні рівні у внутрішніх оболонках важких атомів. Випромінювання в оптичному діапазоні хвиль відбуваються в результаті процесів електронного збудження, коливальних і обертальних рухів молекул. Випромінювання радіохвиль виникають при русі змінних електричних струмів по провідниках випромінюючих систем (антен).

2. Корпускулярне випромінювання являє собою потік атомних частинок: електронів, позитронів, протонів, нейтронів, а-частинок і ін., Які супроводжують природний і штучний розпад ядер. Багато з цих видів випромінювань отримали практичне застосування в медицині (Альфа-терапія, Бета діагностика, Нейтронна терапія, Протонна терапія).

3. Хвильовий випромінювання відбувається в результаті механічного руху будь-якого об'єкта, що викликає послідовне стиснення або розрідження середовища. Діапазон звукових хвиль, які сприймаються вухом людини, займає область частот від 16 Гц до 20 кГц (Звук). Ніже16 Гц розташована область інфразвукових хвиль (Інфразвук), а вище 20 кГц - область ультразвукових хвиль (Ультразвук). За деякими даними, діапазон чутних звуків поширюється і на ультразвукову область. У неоднорідному середовищі відбувається віддзеркалення, заломлення, дифракція і інтерференція звукових хвиль, що покладено в основу різних методів дефектоскопії, широко використовуваних в медицині. Випромінювання в звуковому діапазоні широко застосовуються при клінічних дослідженнях слуховий чутливості (аудіометрія), при визначенні фізичного стану різних органів (Аускультація) та інші. Ультразвукове випромінювання використовують у клініці для діагностичних, терапевтичних та хірургічних цілей (Ультразвукова діагностика, Ультразвукова терапія).

У природних умовах організм людини постійно піддається дії різних випромінювань, тому знання дії випромінювань різного походження на організм людини дає можливість використання випромінювання, як для лікування ряду захворювань (Променева терапія), так і для розробки профілактичних заходів (радіопротектори).

Відомо, що рентгенівські промені мають властивість проникати крізь непрозорі у видимому світлі тіла і давати зображення на фотоемульсії або викликати світіння люмінесцентних екранів (Рентгенографія, Рентгеноскопія). Тому рентгенівські промені використовуються для різних діагностичних цілей (Рентгенодіагностика).

При введенні ізотопів, що випускають гамма-випромінювання, в ряді випадків вдається вивчати патологічні зміни в органах і тканинах (Радиоизотопная діагностика). Наприклад, при введенні радіоактивного йоду, що накопичується в щитовидній залозі, можливо, діагностувати патологічні зміни цієї залози. радіоактивний кобальт 60З широко використовується при лікуванні злоякісних пухлин. Кобальтовий випромінювач, що дає інтенсивне гамма-випромінювання, називається гамма-гарматою. Електрони, прискорені в спеціальному пристрої - бетатроні, при зіткненні з металевою мішенню дають короткохвильове рентгенівське випромінювання (Прискорювачі заряджених частинок). Тому Бетатрон використовуються в медицині як джерело сільнопронікающего рентгенівського випромінювання.

Ультрафіолетове випромінювання використовують для стерилізації повітря в операційних, пологових блоках і т. Д.

Видиме випромінювання широко використовується в медицині при мікроскопічних дослідженнях, при дослідженні носоглотки, бронхів, шлунково-кишкового тракту, сечовивідних шляхів і т. Д.

Сонячне випромінювання, що містить як видимі промені, так і ультрафіолетові і теплові промені, широко використовується в лікуванні і профілактичних цілях (Геліотерапія, Інсоляція). Для цих же цілей застосовуються штучні джерела випромінювання - різні лампи розжарювання.

Лазерне випромінювання, що володіє високо спрямованістю і щільністю енергії випромінювання, застосовується в діагностиці і для хірургічного лікування.

Широко використовуються в медицині різні види радіохвиль. Оскільки основна дія радіохвиль на біологічну тканину пов'язано з тепловим ефектом, їх використовують в фізіотерапії поряд з інфрачервоним випромінюванням (Діатермія, Индуктотермия, УВЧ-терапія).Кему ?шін ж?не ?ал?ан кернеулерді ши?ару ?шін к?йдіру. | Електромагнітні поля і випромінювання (неіонізуючі випромінювання).
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати