На головну

Посилання на літературні джерела, наведені в робочій програмі дисципліни

  1. II. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  2. II. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  3. III. Функції та повноваження Федеральної робочої групи Всеросійського конкурсу творів
  4. III. Електростатики. ПОСТІЙНИЙ ТОК ПОЯСНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМІ
  5. V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1. Інформатика. Базовий курс. 2-е видання / Під. Ред. С. В. Симоновича. - СПб.: Питер, 2008.-640 с.

2. Інформатика: навч. Посібник для студ. Вища. Пед. Завідомо суперечною інтересам-й / А. В. Могильов, Е. К. Хеннер, Н. І. Пак; під ред. А. В. Могильова. -М .: Изд. Центр «Академія», 2006.-336 с.

3. Краморенко Н. В. Бази даних. - Владивосток .: Изд. ДСДУ, 2004.- 85 с. (Електронний ресурс) режим доступу http://window.edu.ru/resource/964/40964

4. Бази даних: навчальний посібник / С. А. Нестеров; Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет. - Cанкт-Петербург, 2013. (електронний ресурс) режим доступу http://dl.unilib.neva.ru/dl/2/3405.pdf

Лекція №21Тема «Моделі організації даних»

план лекції

1. Моделі організації даних.

2. Ієрархічна модель даних.

3. Мережева модель даних.

4. Реляційна модель даних.

5. Операції над даними в реляційній моделі

6. Нормалізація відносин

Моделі організації даних

Збережені в базі дані мають певну логічну структуру, іншими словами, описуються деякою моделлю представлення даних, підтримуваної СУБД. До числа класичних відносяться наступні моделі даних:

· Ієрархічна;

· Мережева;

· Реляційна.

Крім того, в останні роки з'явилися і стали більш активно впроваджуватися на практиці такі моделі даних:

· Постреляціонних;

· Багатовимірна;

· Об'єктно-орієнтована.Трирівнева модель БД | Ієрархічна модель даних

Доменне ім'я | Поняття гіпертексту і гіперпосилання | Електронна пошта | Мережеві новини, або телеконференції | служба WWW | Пошукові системи | Інформаційні системи | Архітектура інформаційної системи | Термінологія баз даних | Види взаємозв'язків між об'єктами предметної області |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати