Головна

Активні форми організації методичної роботи

  1. I. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  2. II Методика виконання роботи
  3. II Методика виконання роботи
  4. II Методика виконання роботи
  5. II Методика виконання роботи.
  6. II Методика проведення роботи

дискусія

мета: залучення слухачів в активне обговорення проблеми; виявлення суперечностей між життєвими уявленнями і наукою; оволодіння практичними навичками застосування теоретичних знань для аналізу дійсності.

Форма проведення: колективне обговорення теоретичних питань.

Методика організації:

n цілісна методична система (цілі, зміст, організація, форми, методи, результати, корекція);

n визначення змісту обговорюваної проблеми, прогноз підсумків;

n визначення вузлових питань, за якими буде організована дискусія (випадкові, другорядні питання на обговорення не виносяться);

n складання плану;

n попереднє ознайомлення педагогічного колективу
 з основними положеннями обговорюваної теми.


Методика проведення:

n ознайомлення слухачів з проблемою, ситуаційної завданням;

n пред'явлення питань учасникам послідовно, відповідно до плану.

n обговорення різних точок зору по суті розглянутої проблеми;

n висновок за підсумками обговорення.

У заключному слові ведучий відзначає активність або пасивність аудиторії, оцінює хід дискусії, при необхідності аргументовано спростовує неправильні судження, доповнює неповні відповіді, робить загальний висновок за результатами обговорення, дякує вчителів за участь в обговоренні.

Ведучий повинен:

n добре знати предмет, тему дискусії;

n вивчити позицію і аргументи опонентів;

n не допускати відходу розмови від предмета дискусії, підміни понять.

методичний ринг

мета: вдосконалення професійних знань педагогів, виявлення загальної ерудиції.

Форма проведення: групова робота (опоненти, групи підтримки опонентів і група аналізу).

Методика організації та проведення

I варіант - методичний ринг як різновид дискусії при наявності двох протилежних поглядів на питання. Наприклад, на методичному рингу по темі «Школа без дисципліни, що млин без води» для дискусії пропонується питання «Як добитися дисципліни на уроці - перемиканням уваги учнів на інший вид діяльності або заходами дисциплінарного порядку?». Заздалегідь готуються два опонента. Кожен має групу підтримки, яка допомагає своєму лідеру в разі потреби. Група аналізу оцінює рівень підготовки опонентів, якість захисту певної версії, підводить підсумки. Для зняття напруги в паузах пропонуються педагогічні ситуації, ігрові завдання і т.д.

II варіант - методичний ринг як змагання методичних ідей в реалізації однієї і тієї ж проблеми.

методичні посиденьки

мета: формування правильної точки зору з певної педагогічної проблеми; створення сприятливого психологічного клімату в даній групі учасників.

Форма проведення: круглий стіл.

Методика організації та проведення: для обговорення пропонуються питання, які є важливими для вирішення якихось ключових завдань навчально-виховного процесу; тема обговорення заздалегідь не оголошується; майстерність ведучого і полягає в тому, щоб в невимушеній обстановці викликати учасників на відверту розмову з обговорюваного питання і підвести їх до певних висновків.

Ділова гра

мета: відпрацювання певних професійних навичок, педагогічних технологій. Гра як форма навчання характеризується великою гнучкістю.

Форма проведення: колективна або групова робота.

Методика організації та проведення

Процес організації та проведення гри можна розділити на 4 етапи.

1-й етап. Конструювання гри.

2-й етап. Організаційна підготовка конкретної гри з реалізацією певної дидактичної мети.

3-й етап. Хід гри.

4-й етап. Підбиття підсумків.

Інтернет сайт: http://www.pandia.ru/text/77/385/24858.php


Запитання і завдання

1. Розробіть сценарій проведення одного з видів активних форм організації методичної роботи.

2. Розкрийте зміст кожного етапу ділової гри.

3. Чим відрізняється перший варіант методичного рингу отвторого? аргументуйте відповідь

 Методичні виставки, бюлетені, стінгазети | Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх організацій

методична рада | Схема 3. Схема шкільного методичного ради | Методичний кабінет у школі | методичні наради | Семінари та семінари-практикуми | методична тиждень | Індивідуальна методична робота | самоосвіта вчителів | Творчий звіт вчителя | конференції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати