Головна

Семінари та семінари-практикуми

  1. Методичні наради, науково-практичні конференції, школи передового досвіду, проблемні семінари, постійно діючі семінари-практикуми, консультації
  2. Практичні заняття (семінари)

теоретичні семінари є формою занять, необхідної для ознайомлення вчителів з новітніми досягненнями науки і передового педагогічного досвіду. Вона вимагає в першу чергу, від вчених - кураторів кафедр є висвітлювати в повідомленнях, доповідях актуальні питання навчально-виховного процесу, розкривати зміст нових технологій, методів, прийомів навчання. але
 до виступів і доповідей повинні залучатися і висококваліфіковані вчителі - члени проблемних мікрогруп, методичних об'єднань, кафедр. Для цього потрібні: велика підготовка вчителів, які планують виступи перед колективом, індивідуальні бесіди, консультації досвідчених вчителів.

Проведення теоретичних семінарів слід планувати 2-3 рази протягом навчального року, щоб уникнути перевантажень вчителів, тому що поряд з цією формою занять не слід забувати і про інші форми методичної роботи.

Особливу цінність для педагогів представляють семінари психолого-педагогічної спрямованості. Кожен учасник такого семінару отримує можливість ознайомитися з новітніми досягненнями психології та педагогіки, передовим педагогічним досвідом, заявити про свою позицію, що є хорошою формою залучення вчителів до творчої, науково-дослідницької діяльності. При проведенні психолого-педагогічних семінарів важливо забезпечити обстановку творчості, неформального спілкування, яка спонукає до колективного вирішення актуальних навчально-педагогічних задач. Проведення таких семінарів протягом ряду років помітно підвищує загальну і педагогічну культуру вчительського колективу.

Семінари-практикуми вимагають більш серйозної підготовки.
 У центрі уваги присутніх на семінарах-практикумах - не тільки теоретичні питання навчально-виховного процесу, а й практичні вміння та навички, що особливо важливо для зростання професійної майстерності вчителів.

Інтерес у педагогічного колективу викликають і практичні заняття, В ході яких розвиваються вміння застосовувати теоретичні положення до конкретних педагогічним ситуацій і процесів. Практичні заняття (або практикуми) можуть бути тренувального і творчого характеру, постійно діючими або разовими в залежності від потреб педагогів.

Підхід до їх організації такої ж, як і до семінарів. Їх проводять для всього педагогічного колективу або для його частини по конкретній темі, що вимагає реалізації.

На основі діагностики і співбесіди, аналізу діяльності педагогів практикуми можуть бути організовані за наступними темами:

u Відбір, систематизація та методика застосування дидактичного матеріалу.

u Підвищення ролі навчальних кабінетів в методичному забезпеченні навчального процесу.

u Підвищення якості уроку.

u Оволодіння технічними засобами і методика їх використання.

u Аналіз і розробка конкретних планів, їх розділів.

u Аналіз і розробка конкретних педагогічних ситуацій.

u Уміння узагальнювати досвід і ін.

Практикуми можуть бути проведені в формі ділової (рольової) гри (Наприклад, «Аналіз уроку або позакласного заходу»; «Модель системи виховної роботи в школі, класі»), педагогічного КВНу, тренінгу, націленого на відпрацювання певних навичок, доведення сформованих умінь до автоматизму і ін.

Інтернет сайт: http://www.menobr.ru/materials/46/47141/


Запитання і завдання

1. Складіть таблицю за зразком:

 № п / п  вид семінару  Особливості змісту та організації  Можливі теми
       

 

2. Складіть план проведення семінару за обраною вами темою.

3. Проаналізуйте будь-який з семінарів, на якому ви були присутні.методичні наради | методична тиждень

Побудова моделі управління методичною службою в освітній організації | Організаційно-методична робота | Навчально-методична робота | Науково-методична робота | завдання | Система методичної роботи в школі першій чверті ХХI століття | Різноманітність форм організації методичної роботи в школі | методична рада | Схема 3. Схема шкільного методичного ради | Методичний кабінет у школі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати