Головна

завдання

  1. I. 1.2.3. ЗАВДАННЯ
  2. II-2.5.3. Способи завдання цільової функції
  3. II. Виконайте тестові завдання.
  4. IV. Контрольні ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ, ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КВИТКИ (ЗАВДАННЯ) І ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ
  5. IV. Прочитайте тексти і виконайте завдання до них.

1. Опишіть модель управління методичною службою освітньої організації, в якій ви були на практиці.

2. Розкрийте зміст організаційно-методичної роботи ГО.

3. Розкрийте зміст навчально-методичної роботи ГО.

4. Розкрийте зміст науково-методичної роботи ГО.

Планування методичної роботи вчителя

Планування методичної роботи вчителя є головним чинником його професійного розвитку. Основними напрямками професійного розвитку педагога є:

1. Вивчення психолого-педагогічної літератури.

2. Розробка програмно-методичного забезпечення освітнього процесу.

3. Узагальнення власного досвіду педагогічної діяльності.

4. Участь в системі шкільної методичної роботи.

5. Навчання на курсах в системі підвищення кваліфікації поза школою.

6. Керівництво підвищенням кваліфікації вчителів (при виконанні цієї роботи).

7. Робота в складі органів управління школою.

8. Оцінка результатів професійного розвитку.

Структура плану професійного розвитку педагога:

1. Цілі професійного розвитку педагога

Мета 1 ___

Мета 2 ___

2. Розділи плану

2.1. Вивчення психолого-педагогічної літера тури

Вказується, з яких питань буде вивчатися література, роботи яких авторів будуть прочитані учителем. Формою подання звіту може бути доповідь, аналітична стаття, анотації до прочитаних книг. Результати вивчення літератури доцільно відобразити в інших розділах плану.

2.2. Розробка програмно-методичного забезпечення освітнього процесу

Вказується, що буде розроблятися вчителем для забезпечення освітнього процесу та інноваційної діяльності: авторські програми навчальних курсів, календарно-тематичне та поурочне планування, конспекти уроків, добірки вправ, дидактичні матеріали, тексти контрольних робіт, тестові завдання.

Як звіт можуть бути представлені самі розроблені матеріали або рекомендації для своїх колег по їх використанню.

2.3. Узагальнення власного досвіду педагогічної діяльності

Вказується тема, по якій вчитель передбачає узагальнити свій досвід. У план узагальнення досвіду включаються дії по систематизації накопиченого матеріалу, аналізу досвіду, здійснення додаткових розробок, підготовці підсумкових узагальнених матеріалів - написання рекомендацій, статей, підготовці повідомлень. Узагальнений досвід може бути представлений у вигляді статті, рекомендацій, доповіді, методичних раз работок і ін.

2.4. Участь в системі шкільної методичної роботи

Вказується в яких методичних заходах школи передбачає участь учитель. Якщо вчитель бере участь у підготовці
 і проведенні цих заходів, то в плані зазначається, яка саме буде його роль.

2.5. Навчання на курсах в системі підвищення кваліфікації поза школою

Вказуються теми курсів, які планує закінчити учитель.

Звітом про проходження курсів служать курсові роботи, реферати, залікові уроки і т. П.

2.6. Керівництво підвищенням кваліфікації вчителів (при виконанні цієї роботи)

Вказується, за яку роботу по підвищенню кваліфікації вчителів в школі відповідає даний вчитель, наприклад, керує стажуванням молодих фахівців, майстер-класом, педагогічної майстерні та ін.

2.7. Робота в складі органів управління школою

Визначає органи, в складі яких працює вчитель, а також його функціональні обов'язки.

3.8. Оцінка результатів професійного розвитку

Орієнтовна схема планування

 зміст діяльності  Терміни (початок - закінчення)  Форма представлення результатів роботи  Де, ким і коли заслуховується звіт про виконання роботи
       

Інтернет сайт: http://festival.1september.ru/articles/623399/

Запитання і завдання

1. Складіть план індивідуальної методичної роботи вчителя початкових класів з показаного в параграфі зразком. Можна використовувати матеріали, отримані в школі, в якій ви проходили практику, або використовуючи інформаційні джерела.

2. Підготуйте виступ на тему: «Планування методичної роботи учітеляначальних класів».

3. Складіть функціональні обов'язки вчителя початкових класів, що працює в складі органів управління школою.
Науково-методична робота | Система методичної роботи в школі першій чверті ХХI століття

Схема 2. Матричні структури управління методичною службою школи | Методична служба освітньої організації інноваційного типу | моделі МС | блок №1 | Функції управління методичною роботою освітньої організації | Реалізація функцій управління методичною роботою в освітній організації | Роль діагностики в створенні умов для розвитку особистості педагога | Побудова моделі управління методичною службою в освітній організації | Організаційно-методична робота | Навчально-методична робота |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати