Головна

Схема 2. Матричні структури управління методичною службою школи

  1. I. "Схема розташування проектованої житлової території
  2. I. Бюрократичні структури управління
  3. II-3.3. Системи управління запасами і умови їх застосовності
  4. II-3.4.3. Багатопродуктової статична модель управління запасами з обмеженнями на ємність складу
  5. II-3.4.4. Однопродуктовая динамічна модель управління запасами
  6. II. Адаптивні (органічні) структури управління
  7. URL-схема JavaScript

Створення інноваційно-методичної ради (ІМС), який буде державно-громадським, колегіальним, координаційно-консультативним органом управління методичною роботою та інноваційною діяльністю в освітній організації, є, на наш погляд, найбільш практичним і дієвим способом управління методичною роботою. Діяльність інноваційно-методичної ради повинна грунтуватися на законодавчих, нормативно-правових, інструктивно-методичних і локальних актах і документах федерального, регіонального, муніципального
 і шкільного рівнів.

Положення про ІМС, внесення в нього змін і доповнень розглядається і приймається на засіданні педагогічної ради освітньої організації і вводиться в дію наказом керівника освітньої організації (ГО). До складу ІМС включаються: голова ради (заступник керівника ГО), відповідальний секретар ради, керівники постійних і тимчасових методичних та інноваційних структур ГО, досвідчені та авторитетні педагоги ГО, представник муніципальної методичної служби (за згодою).

Функції інноваційно-методичної ради:

- Керівництво організаційно-методичною діяльністю в ГО;

- Управління методичною роботою в навчальному закладі;

- Управління інноваційною і науковою діяльністю в ГО;

- Керівництво діяльністю методичних та інноваційних структурних підрозділів, створених в ГО, а також їх взаємодію між собою;

- Керівництво взаємодією ГО із зовнішніми методичними, науковими та інноваційними структурами;

- Сприяння вирішенню проблем фінансово-економічного і матеріально-технічного забезпечення інноваційно-методичної діяльності в ГО.

Принципи діяльності інноваційно-методичної ради ГО: науковий підхід; колегіальність; відкритість і гласність; плановість; конкретність прийнятих рішень; актуальність обговорюваних на засіданнях ІМС проблем; перспективна націленість, прогностичність; заохочення ініціативи; принцип точності, конкретності і ритмічності; принцип домінанти (головної ланки).

Інша точка зору на методичну роботу, ґрунтується на тому, що методична робота - це система, спрямована на формування розвиваючого професійного середовища вчителя (малюнок №1).

Малюнок 1. Система формування розвиваючої професійного середовища вчителя.

Інтернет сайт: http: //74школа.рф/struktura-metodicheskoy-sluzhby


Запитання і завдання

1. Прокоментуйте схему структури методичної служби
 в освітній організації.

2. Чим відрізняються матричні структури управління методичною службою школи від традиційних структур управління? Підготуйте міні-виступ.

3. Обгрунтуйте вислів: «Методична робота - це система, спрямована на формування розвиваючого професійного середовища вчителя»Структура методичної служби освітньої організації | Методична служба освітньої організації інноваційного типу

Педагогічна рада школи | Методичні наради, науково-практичні конференції, школи передового досвіду, проблемні семінари, постійно діючі семінари-практикуми, консультації | Індивідуальні форми методичної роботи | Шкільне методичне об'єднання як основна структура управління роботою освітньої організації на сучасному етапі | Основні завдання ШМО | Районні методичні об'єднання | Районний методичний кабінет | Теоретичні аспекти сучасної методичної служби освітньої організації | Основні напрямки науково - методичної роботи | Методичні форми підвищення кваліфікації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати