Головна

Основні напрямки науково - методичної роботи

  1. Ex.7. Використовуючи текст, складіть список слів, які називають основні методи дослідження хворих і цілі їх використання. Складіть пропозиції з цими словами.
  2. I. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  3. II Методика виконання роботи
  4. II Методика виконання роботи
  5. II Методика виконання роботи

Організація методичного процесу: вільна індивідуальна методична діяльність педагогів; інтерактивні форми методичного навчання; поєднання індивідуальної, групової та колективної методичної діяльності; управлінське консультування.

Зміст методичного освіти педагогів: науково-методичні, практичні, дидактичні матеріали на допомогу педагогам; програма розвитку ОУ.

Взаємодія педагога і адміністрації школи: спільні тренінги; делегування управлінських повноважень педагогам-майстрам; гуманістична позиція керівників всіх рівнів і ін.

При плануванні науково-методичної роботи школи педагогічний колектив повинен відібрати ті форми, які реально дозволили б вирішувати проблеми і завдання, які стоять перед школою.

Форми науково-методичної роботи:

1. Тематичні педагогічні ради.

2. Науково-методичні поради.

3. Методична робота на кафедрах.

4. Робота вчителів над темами самоосвіти.

5. Відкриті уроки, їх аналіз і самоаналіз вчителя.

6. Взаємовідносини і аналіз уроків.

7. Робота психолого-педагогічного семінару.

8. Діагностична лабораторія кафедр.

9. Індивідуальні бесіди з організації та проведення уроку.

10. Організація та контроль курсової підготовки вчителів.

11. Атестація.

12. Позакласна робота на кафедрах.Теоретичні аспекти сучасної методичної служби освітньої організації | Методичні форми підвищення кваліфікації

Коли освітні установи перейшли на новий Стандарт початкової освіти? | Основні документи, що визначають діяльність вчителя початкових класів | Організація методичної роботи в загальноосвітній школі (ретроспективний аналіз) | Педагогічна рада школи | Методичні наради, науково-практичні конференції, школи передового досвіду, проблемні семінари, постійно діючі семінари-практикуми, консультації | Індивідуальні форми методичної роботи | Шкільне методичне об'єднання як основна структура управління роботою освітньої організації на сучасному етапі | Основні завдання ШМО | Районні методичні об'єднання | Районний методичний кабінет |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати