Головна

Що вивчається з використанням ІКТ?

  1. Аудиторські процедури по суті та можливості їх виконання з використанням комп'ютерів
  2. Ведення виборчої кампанії з використанням грошей.
  3. Внутрішньолабораторний КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ лабораторних досліджень З ВИКОРИСТАННЯМ КОНТРОЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ.
  4. Методика складання анотації та реферату-резюме з використанням диференціального алгоритму читання

Відмінною особливістю початку навчання є те, що поряд з традиційним листом дитина відразу починає освоювати клавіатурний набір тексту. Сьогодні багато батьків, постійно використовують комп'ютер в професійному та особистому житті розуміють його можливості для створення і редагування текстів, тому повинні розуміти важливість включення цього компонента в освітній процес нарівні з традиційним листом.

Вивчення навколишнього світу передбачає не тільки вивчення матеріалів підручника, а й спостереження і досліди, що проводяться за допомогою цифрових вимірювальних приладів, цифрового мікроскопа, цифрового фотоапарата і відеокамери. Спостереження і досліди фіксуються, їх результати узагальнюються і подаються в цифровому вигляді.

Вивчення мистецтва передбачає вивчення сучасних видів мистецтва нарівні з традиційними. Зокрема, цифрової фотографії, відеофільму, мультиплікації.

У контексті вивчення всіх предметів повинні широко використовуватися різні джерела інформації, у тому числі, в доступному Інтернеті.

У сучасній школі широко застосовується проектний метод. Засоби ІКТ є найбільш перспективним засобом реалізації проектної методики навчання. Є цикл проектів, беручи участь в яких, діти знайомляться один з одним, обмінюються інформацією про себе, про школу, про свої інтереси і захоплення. Це проекти «Я і моє ім'я», «Моя сім'я», спільне видання Азбуки та багато іншого. Батьки повинні всіляко стимулювати дітей до цієї роботи.

Інтегрований підхід до навчання, який застосовується при створенні нового стандарту, передбачає активне використання знань, отриманих при вивченні одного предмета, на уроках з інших предметів. Наприклад, на уроці російської мови йде робота над текстами-описами, ця ж робота триває на уроці навколишнього світу, наприклад, у зв'язку з вивченням пір року. Результатом цієї діяльності стає, наприклад, відео-репортаж, що описує картини природи, природні явища і т.п.Які вимоги до результатів навчаються встановлює Стандарт? | Що таке позаурочна діяльність, які її особливості?

Вступ | Історико-педагогічні аспекти становлення та розвитку системи методичної роботи в Росії | Організація і здійснення освітньої діяльності за основними загальноосвітніми програмами | Здійснення державного контролю в сфері освіти | Що є відмінною рисою Стандарту? | Коли освітні установи перейшли на новий Стандарт початкової освіти? | Основні документи, що визначають діяльність вчителя початкових класів | Організація методичної роботи в загальноосвітній школі (ретроспективний аналіз) | Педагогічна рада школи | Методичні наради, науково-практичні конференції, школи передового досвіду, проблемні семінари, постійно діючі семінари-практикуми, консультації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати