Головна

Організація і здійснення освітньої діяльності за основними загальноосвітніми програмами

  1. I. Організація проведення Конкурсу
  2. II. Організація і проведення ознайомчої практики
  3. II. Організація прискореного навчання в межах освітніх програм середньої професійної освіти
  4. II. Принципи формування, функції та повноваження робочих груп очного (на базі освітньої організації), заочного муніципального та заочного регіонального етапів Конкурсу
  5. Аксіоми небезпеки в діяльності людини
  6. Аналіз найважливіших тенденцій в області маркетингової діяльності;
  7. Аналіз діяльності виробничих систем

Типове положення про загальноосвітній навчальний заклад

Одним з основних документів, що регламентують діяльність освітньої організації (школи), є типове положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2001 N 196. Дане Положення на сьогоднішній день втрачає свою силу, в зв'язку з прийняттям Федерального закону № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації».

В даний час відповідно до ч. 5 ст. 111 Федерального закону «Про освіту в Російській Федерації», з дня набрання чинності Федерального закону «Про освіту в Російській Федерації» нормативні правові акти Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, федеральних органів виконавчої влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, що регулюють відносини в сфері освіти, застосовуються остільки, оскільки вони не суперечать Федеральному закону «Про освіту в Російській Федерації» або видаються відповідно до них інших нормативних правових актів Російської Федерації.

Таким чином, типові положення формально продовжують діяти, але тільки в тій частині, в якій вони не суперечать Федеральному закону «Про освіту в Російській Федерації», або видаються відповідно до них інших нормативних правових актів Російської Федерації, зокрема, порядків організації і здійснення освітньої діяльності за відповідними освітніми програмами різних рівня і (або) спрямованості або за відповідним видом освіти, який затверджується Міністерством освіти і науки Російської Федерації.

Крім того, застосовуючи відповідні типові положення, слід мати на увазі, що цілий ряд питань регламентації освітньої діяльності Федеральним законом «Про освіту в Російській Федерації» віднесено до компетенції освітньої організації (ст. 8 та інші). Зокрема, згідно з п. 5 - 7 ст. 12 Федерального закону № 273-ФЗ освітні програми самостійно розробляються і затверджуються організацією, що здійснює освітню діяльність (відповідно до федеральних державних освітніх стандартів і з урахуванням відповідних зразкових основних освітніх програм, для програм, що мають державну акредитацію).

Проте, знайомство з даними типового положення необхідно для правильної оцінки кардинальних змін в освіті з 2001 по 2015 рік.

Типове положення про загальноосвітню школу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2001 N 196, регулювало діяльність таких загальноосвітніх установ:

а) початкова загальноосвітня школа (реалізує загальноосвітню програму початкової загальної освіти);

б) основна загальноосвітня школа (реалізує загальноосвітні програми початкової загальної і основної загальної освіти);

в) середня загальноосвітня школа (реалізує загальноосвітні програми початкової загальної, основної загальної та середньої (повної) загальної освіти);

г) середня загальноосвітня школа з поглибленим вивченням окремих предметів (реалізує загальноосвітні програми початкової загальної, основної загальної та середньої (повної) загальної освіти, що забезпечують додаткову (поглиблену) підготовку учнів по одному або кількох предметів);

д) гімназія (реалізує загальноосвітні програми основної загальної та середньої (повної) загальної освіти, що забезпечують додаткову (поглиблену) підготовку учнів з предметів гуманітарного профілю, і може реалізовувати загальноосвітню програму початкової загальної освіти);

е) ліцей (реалізує загальноосвітні програми основної загальної та середньої (повної) загальної освіти, що забезпечують додаткову (поглиблену) підготовку учнів з предметів технічного або природничо-наукового профілю, і може реалізовувати загальноосвітню програму початкової загальної освіти).

Положення визначало, які програми може реалізовувати загальноосвітній заклад при наявності ліцензії, форми отримання освіти, основні цілі загальноосвітнього закладу, з урахуванням того, що незалежно від форм отримання освіти в рамках конкретної основної загальноосвітньої програми діє єдиний державний освітній стандарт. На основі типового положення загальноосвітній заклад розробляло свій Статут. У Типовому положенні регламентується організація діяльності загальноосвітнього закладу, визначаються ступені освітнього процесу, завдання і зміст загальної освіти в конкретному загальноосвітньому закладі, режим роботи загальноосвітнього закладу, визначаються учасники освітнього процесу, називаються функції управління загальноосвітнім закладом, майно і кошти загальноосвітнього закладу.

Інтернет сайт: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_85826/

Запитання і завдання

1. Діяльність будь загальноосвітніх установ регулювала і що визначало Типове положення про загальноосвітню школу, затверджене Постановою Уряду РФ від 19 березня 2001 N 196?

2. Визначте, які частини Типового положення не суперечать Федеральному закону Російської Федерації від 29 грудня 2012 р
 N 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації». Складіть таблицю.

3. Які програми може реалізовувати загальноосвітній заклад при наявності ліцензії, відповідно до Положення?

Порядок організації та здійснення освітньої діяльності за основними загальноосвітніми програмами

На сьогоднішній день основним документом для організації та здійснення освітньої діяльності за основними програмами початкової, основної та середньої загальної освіти є Порядок організації та здійснення освітньої діяльності за основними загальноосвітніми програмами - освітніми програмами початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти.

Порядок затверджений Наказом Міністерства освіти та науки Росії (Міністерства освіти і науки РФ) від 30 серпня 2013 р №1015. Порядок обов'язковий для організацій, що здійснюють освітню діяльність (в т. Ч. Для кадетських шкіл, кадетських (морських кадетських) корпусів, козацьких кадетських корпусів) і реалізують освітні програми початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти (в т. Ч. Адаптовані) , включаючи ВП. У наказі не відміняється Типове положення про загальноосвітній навчальний заклад, який був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2001 N 196, в той же час керівники всіх рівнів організують діяльність підвідомчих їм освітніх організацій строго з встановленими Порядком положенням.

Порядок організації та здійснення освітньої діяльності за основними загальноосвітніми програмами - освітніми програмами початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти (далі - Порядок) регулює організацію та здійснення освітньої діяльності за основними загальноосвітніми програмами - освітніми програмами початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти, в тому числі особливості організації освітньої діяльності для учнів з обмеженими можливостями здоров'я, і ??є обов'язковим для організацій, що здійснюють освітню діяльність, в тому числі для освітніх організацій зі спеціальними найменуваннями «кадетська школа», «кадетський (морський кадетський) корпус» і «козачий кадетський корпус », і що реалізують основні загальноосвітні програми - освітні програми початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти (в тому числі адаптовані основні освітні програми, включаючи індивідуальних підприємців).

Згідно Порядку організація і здійснення освітньої діяльності загальна освіта може бути отримано в організаціях, що здійснюють освітню діяльність, а також поза організацій - у формі сімейного освіти і самоосвіти. Форма отримання загальної освіти і форма навчання за конкретною загальноосвітньою програмою визначаються батьками (законними представниками) неповнолітнього учня. При виборі батьками (законними представниками) неповнолітнього учня форми отримання загальної освіти
 і форми навчання враховується думка дитини * (1). При виборі батьками (законними представниками) дітей форми отримання загальної освіти у формі сімейного освіти батьки (законні представники) інформують про цей вибір орган місцевого самоврядування муніципального району чи міського округу,
 на території яких вони проживають * (2). Навчання в формі сімейного освіти і самоосвіти здійснюється з правом подальшого проходження проміжної і державної підсумкової атестації в освітніх організаціях * (3). Форми навчання за загальноосвітніми програмами визначаються відповідними федеральними державними освітніми стандартами, якщо інше не встановлено Федеральним законом від
 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» * (4). Допускається поєднання різних форм отримання освіти та форм навчання * (5). Навчання за індивідуальним навчальним планом, в тому числі прискорене навчання, в межах освоюваних загальноосвітніх програм здійснюється в порядку, встановленому локальними нормативними актами освітньої організації. При проходженні навчання відповідно до індивідуального навчального плану його тривалість може бути змінена освітньою організацією з урахуванням особливостей і освітніх потреб конкретного учня. Терміни отримання початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти встановлюються федеральними державними освітніми стандартами загальної освіти * (6). Зміст початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти визначається освітніми програмами початкової загальної, основної загальної
 і середньої загальної освіти. Вимоги до структури, обсягу, умов реалізації і результатами освоєння загальноосвітніх програм визначаються відповідними федеральними державними освітніми стандартами. Загальноосвітні програми самостійно розробляються і затверджуються освітніми організаціями. Освітні організації, що здійснюють освітню діяльність за мають державну акредитацію загальноосвітніми програмами, розробляють зазначені освітні програми відповідно до федеральних державних освітніх стандартів і з урахуванням відповідних зразкових основних освітніх програм * (7). Загальноосвітня програма включає в себе навчальний план, календарний навчальний графік, робочі програми навчальних предметів, курсів, дисциплін (модулів), оціночні та методичні матеріали, а також інші компоненти, що забезпечують виховання та навчання учнів, вихованців. Навчальний план загальноосвітньої програми визначає перелік, трудомісткість, послідовність і розподіл по періодам навчання навчальних предметів, курсів, дисциплін (модулів), практики, інших видів навчальної діяльності учнів і форми їх проміжної атестації. При реалізації загальноосвітніх програм використовуються різні освітні технології, в тому числі дистанційні освітні технології, електронне навчання * (8). Загальноосвітні програми реалізуються освітньою організацією як самостійно, так і за допомогою мережевих форм їх реалізації * (9). Для організації реалізації загальноосвітніх програм з використанням мережевої форми їх реалізації декількома організаціями, що здійснюють освітню діяльність, такі організації також спільно розробляють і затверджують освітні програми, в тому числі програми, що забезпечують корекцію порушень розвитку і соціальну адаптацію, а також визначають вид, рівень і (або ) спрямованість освітньої програми (частина освітньої програми певних рівня, виду і спрямованості), що реалізується з використанням мережевої форми реалізації загальноосвітніх програм. При реалізації загальноосвітніх програм освітньою організацією може застосовуватися форма організації освітньої діяльності, заснована на модульному принципі уявлення змісту загальноосвітньої програми і побудови навчальних планів, використанні відповідних освітніх технологій * (10). В освітніх організаціях освітня діяльність здійснюється державною мовою Російської Федерації.

У державних і муніципальних освітніх організаціях, розташованих на території республік Російської Федерації, може вводитися викладання і вивчення державних мов республік Російської Федерації відповідно до законодавства республік Російської Федерації. Викладання і вивчення державних мов республік Російської Федерації
 не повинні здійснюватися на шкоду викладання та вивчення державної мови Російської Федерації * (11). Загальна освіта може бути отримано на іноземній мові відповідно до загальноосвітньої програмою і в порядку, встановленому законодавством про освіту і локальними нормативними актами освітньої організації * (12).

Освітня організація створює умови для реалізації загальноосвітніх програм. В освітній організації можуть бути створені умови для проживання учнів в інтернаті * (13). Освітня діяльність за загальноосвітніми програмами, в тому числі адаптованим основними освітніми програмами, організовується відповідно до розкладу навчальних занять, яке визначається освітньою організацією. Навчальний рік в освітніх організаціях розпочинається 1 вересня і закінчується відповідно до навчального плану відповідної загальноосвітньої програми. Початок навчального року може переноситися освітньою організацією при реалізації загальноосвітньої програми в очно-заочній формі навчання не більше ніж на один місяць, в заочній формі навчання - не більше ніж на три місяці.

У процесі освоєння загальноосвітніх програм учням надаються канікули. Терміни початку і закінчення канікул визначаються освітньою організацією самостійно. Наповнюваність класів, за винятком класів компенсуючого навчання, не повинна перевищувати 25 осіб * (14). Освоєння загальноосвітньої програми, в тому числі окремої частини або всього обсягу навчального предмета, курсу, дисципліни (модуля) загальноосвітньої програми, супроводжується поточним контролем успішності
 і проміжної атестацією учнів. Форми, періодичність
 і порядок проведення поточного контролю успішності та проміжної атестації учнів визначаються освітньою організацією самостійно * (15).

Освоєння учнями основних освітніх програм основної загальної та середньої загальної освіти завершується підсумковою атестацією, яка є обов'язковою.

Особи, які освоюють освітню програму в формі сімейного освіти або самоосвіти або навчалися за що не має державної акредитації освітньої програми основної загальної або середньої загальної освіти, має право пройти екстерном проміжну і державну підсумкову атестацію в освітній організації по мають державну акредитацію освітніх програм основної загальної та середньої загальної освіти безкоштовно. При проходженні зазначеної атестації екстерни користуються академічними правами учнів за відповідною освітньою програмою.

Учні, які вже витратили в повному обсязі відповідну освітню програму навчального року, переводяться в наступний клас.

У наступний клас можуть бути умовно переведені учні, які мають за підсумками навчального року академічну заборгованість по одному навчальному предмету.

Відповідальність за ліквідацію учнями академічної заборгованості протягом наступного навчального року покладається на їх батьків (законних представників).

Учні в освітній організації за загальноосвітніми програмами, які не ліквідували в установлені строки академічної заборгованості з моменту її утворення, на розсуд їхніх батьків (законних представників) залишаються на повторне навчання, переводяться на навчання за адаптованими основними освітніми програмами відповідно до рекомендацій психолого-медико-педагогічної комісії або на навчання за індивідуальним навчальним планом.

Особам, які успішно пройшли державну підсумкову атестацію за освітніми програмами основної загальної та середньої загальної освіти, видається атестат про основну загальну або середню загальну освіту, що підтверджує отримання загальної освіти відповідного рівня.

Особам, які успішно пройшли підсумкову атестацію, видаються документи про освіту та (або) про кваліфікацію, зразки яких самостійно встановлюються освітніми організаціями * (16).

Особам, які не пройшли підсумкову атестацію або отримав
 на підсумковій атестації незадовільні результати, а також особам, яке освоїло частина освітньої програми основної загальної та середньої загальної освіти і (або) відрахованим з освітньої організації, видається довідка про навчання або про період навчання за зразком, самостійно встановлюється освітньою організацією * (17).

У Порядку визначено особливості організації освітньої діяльності для осіб з обмеженими можливостями здоров'я. Зміст загальної освіти і умови організації навчання учнів з обмеженими можливостями здоров'я визначаються адаптованої освітньою програмою, а для інвалідів також відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда * (18). Виходячи з категорії учнів з обмеженими можливостями здоров'я їх чисельність в класі (групі) не повинна перевищувати 15 осіб. В освітніх організаціях, що здійснюють освітню діяльність за адаптованими освітніми програмами початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти, створюються спеціальні умови для отримання освіти учнями з обмеженими можливостями здоров'я.

 * (1) Частина 4 статті 63 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326 )

 * (2) Частина 5 статті 63 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326 )

 * (3) Частина 3 статті 17 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326 )

 * (4) Частина 5 статті 17 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № »53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326)

 * (5) Частина 4 статті 17 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326 )

 * (6) Частина 4 статті 11 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326 )

 * (7) Частина 7 статті 12 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326 )

 * (8) Частина 2 статті 13 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326 )

 * (9) Частина 1 статті 13 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326 )

 * (10) Частина 3 статті 13 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326 )

 * (11) Частина 3 статті 14 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326 )

 * (12) Частина 5 статті 14 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326 )

 * (13) Частина 7 статті 66 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326 )

 * (14) Пункт 10.1 Санітарно-епідеміологічних вимог
 до умов і організації навчання в загальноосвітніх установах «Санітарно-епідеміологічні правила і нормативи СанПіН 2.4.2.2821-10», затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря Російської Федерації від 29 грудня 2010 року № 189 (зареєстровані Міністерством юстиції Російської Федерації 3. березня 2011 р , реєстраційний № 19993), зі змінами, внесеними постановою Головного державного санітарного лікаря Російської Федерації від 29 червня 2011 № 85 (зареєстровані Міністерством юстиції Російської Федерації 15 грудня 2011 р реєстраційний № 22637)

 * (15) Частина 1 статті 58 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326 )

 * (16) Частина 3 статті 60 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326 )

 * (17) Частина 12 статті 60 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326 )

 * (18) Частина 1 статті 79 Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326 )

Загальна освіта може бути отримано в організаціях, що здійснюють освітню діяльність, а також в інших формах сімейного освіти і самоосвіти.

Форми отримання освіти та навчання за конкретною програмою визначаються батьками (законними представниками) неповнолітнього учня з урахуванням його думки. При виборі сімейного освіти батьки (законні представники) інформують про це орган місцевого самоврядування муніципального району чи міського округу, в якому вони проживають. навчання
 в формах сімейного освіти і самоосвіти здійснюється з правом подальшого проходження проміжної і державної підсумкової атестації в освітніх організаціях. Допускається поєднувати різні форми здобуття освіти і навчання.

Виконання положень Порядку організації та здійснення освітньої діяльності за основними загальноосвітніми програмами є одним з факторів, що впливає на якість освіти учнів.

Інтернет сайт:

http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html

Запитання і завдання

1. Який документ на сьогоднішній день є основним для організації та здійснення освітньої діяльності за основними програмами початкової, основної та середньої загальної освіти? Охарактеризуйте цей документ.

2. Що регулюється цим документом?

3. Яким чином можуть реалізовуватися форма отримання загальної освіти і форма навчання за конкретною загальноосвітньою програмою?

 Історико-педагогічні аспекти становлення та розвитку системи методичної роботи в Росії | Здійснення державного контролю в сфері освіти

Вступ | Що є відмінною рисою Стандарту? | Які вимоги до результатів навчаються встановлює Стандарт? | Що вивчається з використанням ІКТ? | Що таке позаурочна діяльність, які її особливості? | Коли освітні установи перейшли на новий Стандарт початкової освіти? | Основні документи, що визначають діяльність вчителя початкових класів | Організація методичної роботи в загальноосвітній школі (ретроспективний аналіз) | Педагогічна рада школи | Методичні наради, науково-практичні конференції, школи передового досвіду, проблемні семінари, постійно діючі семінари-практикуми, консультації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати