Головна

Баранов Н. А. Лекції з курсу «Проблеми національної безпеки і контролю над озброєннями». URL: http://nicbar.ru/naz_bez.htm

  1. III. Техніка безпеки
  2. IV. Література до Всього курсу
  3. IV. ОЦІНОЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО І рубіжного контролю
  4. VI. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА засвоєння теми.
  5. VII. Контроль кінцевого рівня знань студентів здійснюється за допомогою тестового контролю, вирішення ситуаційних завдань, усного опитування.
  6. Автоматизовані системи диспетчерського контролю

Євдокимов А. А. Інформаційна безпека в Росії: особливості або унікальність? // Право і кібербезпека. - 2013. - № 1. - С. 36 - 38. // УПС КонсультантПлюс

Іщейнов В. Я. Інформаційна безпека // Діловодство. - 2015. - № 2. - С. 54 - 58. // УПС КонсультантПлюс

Ласовськими Н. Ф. Основні складові національної безпеки сучасної Росії // ІСОМ. - 2011. - №4. - С.119-123. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-sostavlyayuschie-natsionalnoy-bezopasnosti-sovremennoy-rossii#ixzz3XYJb2z1L

Петров C. В. Основи національної безпеки: навч. посібник / С. В. Петров, Ю. В. Пушкарьов, Е. А. Пушкарьова. - Новосибірськ: АРТА, 2011. - 191 с. URL: http://nog.ranepa.ru/info/posobia/nac.bez%2001.12.2014.pdf

Тема 36. Основні питання забезпечення інформаційної безпеки РФ

ПЛАН:

Вступ

Розділ 1. Національні інтереси Російської Федерації в інформаційній сфері

Розділ 2. Види загроз інформаційної безпеки Російської Федерації

Розділ 3. Особливості забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації в різних сферах суспільного життя

висновок

література:

Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації: федер. закон від 27.07.2006 р № 149-ФЗ (ред. від 31.12.2014 р) // Відомості Верховної. - 2006. - 31 липня. - № 31 (1 ч.). - У розділі ст. 3448.

Основи державної політики Російської Федерації в галузі міжнародної інформаційної безпеки на період до 2020 року: затв. Президентом РФ 24.07.2013г. № Пр-1753) // УПС КонсультантПлюс

Доктрина інформаційної безпеки Російської Федерації: затв. Президентом РФ від 9 вересня 2000 № Пр-1 895 // Ріс. газ. - 2000. - 28 сентября

Стратегія національної безпеки Російської Федерації до 2020 року: затверджена Указом Президента від 12.05. 2009 р № 537 // Відомості Верховної. - 2009. - 18 травня. - №20. - Ст.2444.Баранов Н. А. Лекції з курсу «Проблеми національної безпеки і контролю над озброєннями». URL: http://nicbar.ru/naz_bez.htm | Тема 37. Система забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації.

Тема 20. Система забезпечення військової безпеки РФ | Тема 21. Забезпечення національної безпеки Росії в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру | Тема 22. Забезпечення національної безпеки Росії в умовах надзвичайних ситуацій техногенного характеру | Тема 23. Забезпечення безпеки в сфері культурної ідентичності Російської Федерації | Тема 24. Міжнаціональні конфлікти як загроза національній безпеці Російської Федерації | Тема 25. Екстремізм як фактор виникнення загроз національній безпеці | Тема 26. Тероризм як фактор виникнення загроз національній безпеці | Баранов Н. А. Лекції з курсу «Проблеми національної безпеки і контролю над озброєннями». URL: http://nicbar.ru/naz_bez.htm | Тема 29. Організаційно-правові основи забезпечення міграційної безпеки Росії | Баранов Н. А. Лекції з курсу «Проблеми національної безпеки і контролю над озброєннями». URL: http://nicbar.ru/naz_bez.htm |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати