Головна

Баранов Н. А. Лекції з курсу «Проблеми національної безпеки і контролю над озброєннями». URL: http://nicbar.ru/naz_bez.htm

  1. III. Техніка безпеки
  2. IV. Література до Всього курсу
  3. IV. ОЦІНОЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО І рубіжного контролю
  4. VI. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА засвоєння теми.
  5. VII. Контроль кінцевого рівня знань студентів здійснюється за допомогою тестового контролю, вирішення ситуаційних завдань, усного опитування.
  6. Автоматизовані системи диспетчерського контролю

Гацько М. Ф. Національна безпека: навчальний посібник. - Ногінськ: Видання Ногінського філії РАНХ і ГС, 2012. - 48 с. URL: http://nog.ranepa.ru/info/posobia/nac.bez%2001.12.2014.pdf

Логунов А. Б. Регіональна і національна безпека: навч. допомога. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2014. - 457 с.

Мигачев Ю. І. Правові основи національної безпеки (адміністративні та інформаційні аспекти) / Ю. І. Мигачев, Н. А. Молчанов // Адміністративне право і процес. - 2014. - №1. - С. 46 - 49. // УПС КонсультантПлюс

Загальна теорія національної безпеки: Підручник / за заг. ред. А. А. Прохожева. Вид. 2-е. - М .: РАГС, 2005 - 344 с. URL: http://agso.narod.ru/docs/bezop/otnb.sow

Петров C. В. Основи національної безпеки: навч. посібник / С. В. Петров, Ю. В. Пушкарьов, Е. А. Пушкарьова. - Новосибірськ: АРТА, 2011. - 191 с. URL: http://nog.ranepa.ru/info/posobia/nac.bez%2001.12.2014.pdf

Правова основа забезпечення національної безпеки РФ [Електронний ресурс / Ю. І. Авдєєв. [И др.] - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 514 с. - Режим доступу: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114547&sr=1

Чапчіков С. Ю. Механізм правового регулювання в сфері національної безпеки. Теоретико-методологічні проблеми: монографія М .: Юстіцінфор, 2012. - 330 с. URL: http://modernlib.ru/books/s_yu_chapchikov/mehanizm_pravovogo_regulirovaniya_v_sfere_nacionalnoy_bezopasnosti_rossii_teoretiko-metodologicheskie_problemi_monografiya/read/

Щендрігін Е. Н. Конституційно-правові основи забезпечення національної безпеки сучасної Росії // Вісник Київського юридичного інституту МВС Росії. - 2012. - №4. - С.33-39. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-obespecheniya-natsionalnoy-bezopasnosti-sovremennoy-rossiiБаранов Н. А. Лекції з курсу «Проблеми національної безпеки і контролю над озброєннями» .URL: http://nicbar.ru/naz_bez.htm | Баранов Н. А. Лекції з курсу «Проблеми національної безпеки і контролю над озброєннями». URL: http: //nicbar.ru/naz_bez.htm

Методичні рекомендації з написання курсової роботи | Вступ. | Особливо хочеться звернути увагу на первинні посилання на Інтернет-ресурс. | Повторна посилання. | Спеціальних джерел повинно бути не менше восьми. | Баранов Н. А. Лекції з курсу «Проблеми національної безпеки і контролю над озброєннями». URL: http://nicbar.ru/naz_bez.htm | Баранов Н. А. Лекції з курсу «Проблеми національної безпеки і контролю над озброєннями». URL: http://nicbar.ru/naz_bez.htm | Тема 8. Загальна характеристика правової основи національної безпеки Росії | Тема 9. Правове регулювання питань забезпечення національної безпеки РФ | Баранов Н. А. Лекції з курсу «Проблеми національної безпеки і контролю над озброєннями» .URL: http://nicbar.ru/naz_bez.htm |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати