Головна

Практична робота №4. Концепція якості освіти.

  1. B. на території, по якій хвиля прориву висотою понад 2,5 м проходить протягом 4 годин з моменту її утворення.
  2. II-3.1 Концепція логістичного підходу до управління запасами
  3. II. Робота з Internet Explorer (провідник)
  4. III. Виконайте вправи Працюючи в парі, перевірте вибірково знання фраз, які використовуються в телефонних розмовах.
  5. III. Корекційна робота при дисграфії «аналізу синтезу».
  6. " Не стій під стрілою! Працюй! "Команда КВН МІСД
  7. V. Порядок проведення Конкурсу та вимоги до конкурсних робіт

Мета роботи: експлікація інтуїтивних уявлень про якість освіти і, на цій основі, формування концепції якості освіти на рівні освітніх установ загальної та професійної (педагогічної) освіти.

Завдання 1. Заповніть коротку анкету у формі продовження незакінчених пропозицій:

1) Актуалізація проблеми якості освіти обумовлена ??...

2) Якість освіти - це ...

3) Якість педагогічної освіти - це ...

4) Якість отриманого мною на сьогоднішній день утворення визначається (перерахувати основні досягнення та показники) ...

5) Якість отриманого мною освіти визначається ...

6) Якість одержуваного мною сьогодні освіти (виберіть адекватний варіант) - високе, гарне, задовільний, незадовільний

7) Основним суб'єктом, що забезпечує / відповідальним за якість одержуваного мною освіти є ...

8) Основними проблемами, що впливають на якість освіти в нашому навчальному закладі, є: ...

9) Основними засобами забезпечення і підтримки високої якості освіти є ...

10) Основними методами і формами підвищення і підтримки високої якості освіти є ...

Результати індивідуального (в малих групах) заповнення анкети узагальніть у вигляді єдиної таблиці. Зробіть висновки.

Завдання 2. Проаналізуйте матеріали на сайтах:

· Сайт «Якість і освіта»: http://www.tqm.spb.ru/

· Центр аудиту якості РГПУ ім. А. І. Герцена http://www.herzen.spb.ru/main/structure/centers/quality/

· Центр оцінки якості освіти - Програма міжнародного оцінювання студентів - моніторинг знань і умінь в новому тисячолітті: http://www.centeroko.fromru.com/

· Сайт інформаційної підтримки ЄДІ: http://ege.ru/

· Центр забезпечення якості освіти РАГС: http://www.rags.ru/node/280

і, після обговорення, заповніть таблицю:

1) Основна термінологія проблеми якості освіти.

2) Суб'єкти (розробники, користувачі) систем якості.

3) Основні аспекти (предмети діагностики) якості освіти.

4) Основні методи діагностики в сфері якості освіти.

5) Основні проблеми забезпечення / підтримки якості освіти та переважаючі стратегії їх вирішення.

6) Стратегії вдосконалення якості освіти.

7) Перспективи вирішення проблеми якості у вітчизняній освіті (на прикладі навчального закладу).

 Практична робота №3. Систематичний опис сучасних засобів освіти (електронних ресурсів). | ГЛОСАРІЙ

Механізми нормування змісту освіти. Освітній стандарт. | Поняття про метод навчання. | Поняття про засоби навчання. | Поняття про форми навчання. | Поняття про якість освіти і методах його контролю. | Компетентнісний підхід до побудови педагогічного процесу. | Возрастосообразность педагогічного процесу. | Безперервна освіта. Різноманіття освітніх програм. | Завдання 2. Принципи оновлення змісту освіти. | Завдання 3. Європейські освітні стандарти. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати