Головна

Теорії виховання.

  1. Аналітичним, тобто виходячи з теорії досліджуваної взаємозв'язку;
  2. Атом водню з теорії Шредінгера
  3. Б. Елементи теорії множин, операції над множинами, квантори
  4. Базові поняття теорії безпеки життєдіяльності.

Як уже зазначалося, співвідношення між навчанням і вихованням, так само як і можливість їх інтеграції в категорії цілісний педагогічний процес, Носять історичний характер. В епоху модернізації (XX століття) суперечливе єдність навчання і виховання стало найбільш очевидним. З одного боку, ініціатором і організатором обох процесів було секуляризоване держава, зацікавлена ??в спадкоємності і збереженні базових цінностей; з іншого боку, механізми навчання і виховання суттєво різнилися: навчання здійснювалося професійно підготовленими вчителями в спеціально створених для цього умовах школи, виховання належало соціально-політичному і культурному порядку, в цілому. Цим пояснюється ряд загальновідомих фактів: теорії виховання менш визначені і структуровані, ніж теорії навчання, а їх трансформації, в набагато більшому ступені, обумовлені впливом державної ідеології. У зв'язку з цим, виділяються два основних напрямки теоретизації в області виховання, відповідні переважаючим в XX столітті державно-політичним ідеологіям: марксизму і лібералізму. Результатом теоретико-педагогічної рефлексії цих політичних течій стали теорії колективістського виховання і гуманістичного (демократичного) виховання, відповідно.

 Теорія програмованого вчення | Теорія колективного виховання

Завдання 4. Проблема насильства в педагогіці. | Завдання 6. Теоретичні основи педагогічної культури. | Завдання 7. Галузі педагогічного знання. | Завдання 8. межнаучное взаємозв'язку в педагогіці. | Практична робота №1. Інтерпретація основних категорій педагогіки. | Догматичні витоки теоретичної педагогіки. | Філософсько-антропологічні передумови педагогіки Нового Часу. | Основи класичної педагогічної теорії. | Теорії навчання. | Теорія проблемного (проблемно-діяльнісного) навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати