Головна

Завдання 4. Проблема насильства в педагогіці.

  1. XV. Додатковий матеріал. Прочитайте текст. Виконайте завдання за текстом.
  2. Абсолютна і відносна обмеженість ресурсів. Проблема економічного вибору. Крива виробничих можливостей як модель економічного вибору.
  3. Активна позиція - це управління індівідуальнім здоров'ям. У цьом й Полягає основна проблема вчення про здоров'я.
  4. Аналоговий абонентський стик і проблема BORSCHT

Прочитайте витяги зі статті Г. Г. Феоктистова «Примус як структурний принцип педагогіки». Повністю стаття опублікована в збірнику статей «Освіта і насильство» під ред. К. С. Пігрова. СПб .: Видавництво СПбДУ, 2004, с. 251 - 265. Сформулюйте основні ідеї автора і спробуйте оцінити аргументацію з питань:

1. Співвідношення між людською і «тваринної» педагогіки.

2. Співвідношення між педагогікою, особистістю і насильством.

3. Чим визначається педагогічний професіоналізм? Чи згодні Ви з цим поданням?

Педагогіка є інструментальним перетворенням технології насильства, здійснюваного суспільством над його членами з метою виживання людини як біологічного виду. Будь-яке біологічне співтовариство, провідне стадний спосіб життя, особливо, яка бажає витримати конкуренцію з іншими видами, має створити і підтримувати певну структурну організацію, готовність і вміння його членів жити і взаємодіяти в рамках цієї спільноти. По суті, той же механізм зберігається і в людській популяції в рамках різноманітності її культур, народів і рас. Але з суттєвим застереженням: для людини відсутня чітко окреслена екологічна ніша існування: біологічно він не відноситься до спеціалізованих видів. Вимушеність розвитку різноманітних адаптаційних механізмів до нечітко окресленим умов існування, в числі іншого, привів до формування в людських співтовариствах інституалізувати в тих чи інших формах соціального життя. Значення виконання цього завдання зберігається для людства досі, змінюються лише рівні виділених співтовариств: групи, племена, нації, народи, аж до набирає нині прискорення процесу глобалізації.

Завданням педагогіки є теоретична та практична реалізація цілей соціалізації, її інструментальне оформлення у вигляді комплексу засобів утримання майбутніх членів спільноти в сфері впливу цієї спільноти, в його межах. Очевидно, що форми і ступінь допускається при цьому насильства (або в пом'якшеній формі - примусу) визначаються не стільки власне педагогікою, скільки соціально допустимими нормами в співтоваристві.

Завданням педагогіки є, з цієї точки зору, не святенницьке заперечення допустимості застосування насильства (примусу) до створюваного об'єкту педагогіки, але визнання існування інституту насильства як визначального принципу. Т. Є. необхідно здійснити в педагогіці той поворот, який свого часу в християнстві здійснив М. Лютер і в якому його дорікав К. Маркс: зробити зовнішній примус примусом на переконання ( «рабством на переконання»). Привласнюючи дитині початковий статус «особистості», забувають, що більшість людей до самої смерті так і не встигають «стати особистістю» (в кращому випадку, індивідуальністю). Особистістю завжди «стають», і життя, як правило, для цього не вистачає.

Саме тому найважливішою проблемою сучасної педагогіки є здійснення переходу від практикуються технологій зовнішнього примусу з боку суспільства в цілому, школи і батьків на технології внутрішнього примусу у вигляді виховання мотивації до навчання, формування психологічної готовності до процесу отримання знань і самої потреби знання. Йдеться про створення процесу перманентної трансформації свідомості, мислення учня, що здійснюється суспільством в особі інститутів освіти і виховання, але вже не відкритими механізмами зовнішнього примусу, але в якості виконання його «внутрішніх запитів». Власне, саме «розвиток особистості» є еволюція свідомості, здійснюваного у відповідь на соціальне примус з боку суспільства. І чим талановитіший педагог, тим більш витончені маніпуляційні технології він практикує.

 Завдання 2. Феноменологія гуманітарного знання. | Завдання 6. Теоретичні основи педагогічної культури.

Сучасні тенденції розвитку педагогіки. | Сутність навчання. | Сутність виховання. | Сутність освіти. | Нормативно-правові основи сучасної освіти | Педагогічний процес як основна категорія педагогіки. Педагогічна система. | Педагогіка як наука: об'єкт, предмет, функції і завдання. | Структура педагогічної науки: внутрінаучние галузі. | Структура педагогічної науки: міждисциплінарні області знання. | Завдання 1. Природа педагогічного знання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати