На головну

Розділ 3. Вимоги до ВСТУПНИКАМ

  1. I. Методичні вимоги до структури реферату та його змістом
  2. II. Основні вимоги, що пред'являються до аварійно-рятувальним формуванням і рятувальникам при атестації
  3. II. Вимоги до редакційно-технічного оформлення реферату
  4. III СТРУКТУРА ВИПУСКНИЙ ПИСЬМОВІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ
  5. III. Завдання з окремих розділів статистики фінансів
  6. IV. Контрольні ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ, ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КВИТКИ (ЗАВДАННЯ) І ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ
  7. IV. Поділ влади.

На вступному випробуванні з математики вступник повинен вміти:

1. Виконувати (без калькулятора) дії над числами і числовими виразами; перетворювати літерні вираження; виробляти операції над векторами (додавання, множення на число, скалярний добуток); переводити одні одиниці вимірювання величин в інші.

2. Порівнювати числа і знаходити їх наближені значення (без калькулятора); доводити тотожності і нерівності для буквених виразів.

3. Вирішувати рівняння, нерівності, системи (в тому числі з параметрами) і досліджувати їх вирішення.

4. Дослідити функції; будувати графіки функцій і безлічі точок на координатній площині, задані рівняннями і нерівностями.

5. Зображати геометричні фігури на кресленні; робити додаткові побудови; будувати перетину; досліджувати взаємне розташування фігур; застосовувати ознаки рівності, подібності фігур і їх приналежності до того чи іншого виду.

6. Користуватися властивостями чисел, векторів, функцій і їх графіків, властивостями арифметичної і геометричної прогресій.

7. Користуватися властивостями геометричних фігур, їх характерних точок, ліній і частин, властивостями рівності, подібності і взаємного розташування фігур.

8. Користуватися співвідношеннями і формулами, що містять модулі, ступеня, коріння, логарифмічні, тригонометричні вирази, величини кутів, довжини, площі, обсяги.

9. Складати рівняння, нерівності та знаходити значення величин, виходячи з умови задачі.

10. Використовувати геометричні побудови при вирішенні алгебраїчних задач, а методи алгебри і геометрії - при розв'язуванні алгебраїчних задач.

11. Застосовувати похідною при дослідженні функцій на зростання (спадання), на екстремуми і при побудові графіків функцій.

12. Викладати і оформляти рішення логічно правильно, повно і послідовно, з необхідними поясненнями.геометрія | Розділ 4. ПРИКЛАДИ Екзаменаційні КВИТКІВ

Томськ - 2013 | Алгебра і початки аналізу | геометрія | алгебра |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати