Головна

Алгебра і початки аналізу

  1. III Методи аналізу амінокислот
  2. III етап: психологія як наука про поведінку (з початку до середини XX в.).
  3. III. Корекційна робота при дисграфії «аналізу синтезу».
  4. IV етап: психологія як наука про психічні процеси, психічні стани, індивідуально-психологічні особливості особистості (з початку ХХ ст. По теперішній час).
  5. Автоматизовані методи аналізу усного мовлення
  6. Аксіоматика Гільберта і векторна алгебра

1. Натуральні числа (N). Прості і складені числа. Найменше спільне кратне. Найбільший спільний дільник.

2. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10.

3. Цілі числа (Z). Раціональні числа (Q), Їх додавання, віднімання, множення і ділення. Порівняння раціональних чисел.

4. Дійсні числа (R), Їх представлення у вигляді десяткових дробів.

5. Зображення чисел на прямій. Модуль дійсного числа, його геометричний зміст.

6. Числові вирази. Вирази зі змінними. Формули скороченого множення.

7. Ступінь з натуральним і раціональним показником. Арифметичний корінь.

8. Логарифми, їх властивості.

9. Одночлен і многочлен.

10. Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена на прикладі квадратного тричлена.

11. Поняття функції. Способи завдання функції. Область визначення, область значень функції. Функція, зворотна даної.

12. Графік функції. Зростання і спадання функції; періодичність, парність, непарність.

13. Достатня умова зростання (спадання) функції. Функція на проміжку. Поняття екстремуму функції (теорема Ферма). Достатня умова екстремуму. Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

14. Визначення та основні властивості функцій: лінійної, квадратичної, степеневої, показовою, логарифмічною, тригонометричних функцій, арифметичного кореня.

15. Рівняння. Коріння рівняння. Поняття про рівносильні рівняннях.

16. Нерівності. Рішення нерівності. Поняття про рівносильні нерівностей. Рішення системи.

17. Система рівнянь і нерівностей. Рішення систем.

18. Арифметична та геометрична прогресія. Формула n-го члена і суми перших n членів арифметичної прогресії.

19. Синус і косинус суми та різниці двох аргументів (формули).

20. Перетворення в добуток сум і різниць тригонометричних функцій.

21. Означення похідної. Її фізичний та геометричний зміст.

22. Похідна суми, добутку, частки. Похідна складної функції.

23. Похідні основних елементарних функцій.Томськ - 2013 | геометрія

алгебра | геометрія | Розділ 3. Вимоги до ВСТУПНИКАМ | Розділ 4. ПРИКЛАДИ Екзаменаційні КВИТКІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати