На головну

Процес саморегуляції в біогеоценозах впливає на

  1. I. Минуле як процес розвитку суспільства
  2. I. Текстовий процесор Microsoft Word.
  3. II-2. 1. Постановка завдання прийняття рішень на дискретній керованому процесі
  4. II-2.3. Постановка завдання ухвалення рішень на конечношаговом керованому процесі
  5. II-2.4. Прикладні завдання. Приклади керованих процесів
  6. II-2.5.2. Марковський процес

а) співвідношення статей в популяціях різних видів

б) чисельність мутацій, що виникають в популяціях

в) співвідношення хижак - жертва

г) внутрішньовидову конкуренцію

14) Якщо загальна маса отриманої споживачем 2-го порядку дорівнює 10 кг, то яка була сукупна маса продуцентів, які стали джерелом їжі для даного споживача?

а) 1000 кг б) 10000 кг

в) 500 кг г) 100 кг

Вихідним джерелом енергії в біоценозі є енергія

а) органічних сполук

б) неорганічних сполук

в) Сонця

г) хемосинтезу

Швидше за все до сукцессии біогеоценозу може призвести

а) поширення в ньому інфекцій

б) підвищена кількість опадів

в) поширення інфекційних захворювань

г) господарська діяльність людини

Зазвичай першими поселяються на скелях

а) гриби б) трави

в) лишайники г) чагарники

18) Найбільш стійка екосистема:

а) поле пшениці

б) фруктовий сад

в) степ

г) культурне пасовище

19) Цілеспрямовано створене людиною співтовариство називають:

а) біоценозом б) биогеоценозом

в) агроценозів г) біосферою

20) Поклади нафти, кам'яного вугілля, торфу утворилися в процесі кругообігу:

а) кисню б) вуглецю

в) азоту г) водню

Бактерії, що розщеплюють сечовину до іонів амонію і вуглекислого газу, беруть участь у кругообігу

а) кисню і водню

б) азоту і вуглецю

в) фосфору і сірки

г) кисню і вуглецюТаксон, який існує в природі реально, це | МОДУЛЬ 6. еволюційного вчення. Антропогенез.

Діагностичні особливості лялечок. | Б. Вольфартова муха. | ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА МОДУЛЬНИМ одиниць 4 (КОЛОКВІУМ). | МОДУЛЬ 5. ЕКОЛОГІЯ. БІОСФЕРА. | Класифікація біологічних ритмів. | ЗАНЯТТЯ 2.5.1. | Або генотипу в популяції | ознак гена | Медичні аспекти хронобиологии. | Проміжний контроль за модульною одиниці 5 (Колоквіум). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати