Головна

Причини і умови насильницької злочинності.

  1. II-3.3. Системи управління запасами і умови їх застосовності
  2. III. Терміни та умови проведення конкурсу
  3. Актуалізація знань і фіксування індивідуального труднощі, виявлення місця і причини труднощі.

Причини насильницької злочинності багато в чому схожі з причинами злочинності в цілому, особливо в частині причин соціально економічного, політичного, правового та організаційного характеру, але разом з тим детермінанти насильницької злочинності мають свою виражену спрямованість.

До криміногенним детерминантам насильницької злочинності відносяться:

- Високий рівень тривожності, соціальної напруженості в різних шарах суспільства, велика кількість стресових ситуації;

- Низький рівень життя більшої частини населення;

- Поширене серед окремих групи населення допустимості насильницького вирішення проблем через що сталася значної деформації духовно-етичних засад у значної частини населення;

- Збільшення люмпенізованою частини населення;

- Негативні чинники в родині (пияцтво, розлад, бійки, скандали, грубість);

- Терпимість в суспільстві до алкоголізму, наркоманії, токсикоманії;

- Поширеність віктимної поведінки потерпілих;

- Неповнота виявлення осіб страждають на психічні відхилення і недостатність застосування в їх відношенні заходів;

- Недостатня ефективність системи кримінальних покарання;

- Необґрунтоване застосування до осіб які вчинили насильницькі злочини умовно-дострокового звільнення, умовного засудження, застосування інституту діяльного каяття;

- Недостатній контроль за поведінкою умовно засуджених, достроково звільнених, мають відстрочку в виконань вироку;

- Широке поширення незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин;

- Недостатнє і не завжди ефективне реагування правоохоронних органів на факти насильства в побутовому середовищі, а також з боку злочинних угруповань;

- Зниження ефективності системи профілактики злочині;

- Примирливе, байдуже поведінку оточуючих до фактів суспільної поведінки окремих осіб;

- Поширення націоналістичних і екстремістських поглядів.

Попередження насильницьких злочинів.

В системі заходів щодо попередження насильницьких злочині виділяють заходи загальної, групової та індивідуальної профілактики.

Серед заходів загальної профілактики виділяють общесоциальное і спеціально криминологическое попередження злочинів. Общесоциальное попередження насильницької злочинності полягає у вирішенні глобальних економічних, соціальних, політичних, моральних, правових проблем, які безпосередньо впливають на існування насильницької злочинності, її стан, динаміку і структуру. Заходи загальносоціального попередження повинні бути спрямовані на вирішення соціально-економічних проблем суспільстві, проблем молоді, включаючи організацію дозвілля, вирішення проблем сім'ї, повинен бути забезпечений рівний доступ всіх членів суспільства до утворення і культури, пропаганда здорового способу життя, пропаганду насильства слід виключити з передач і ЗМІ, зусилля суспільства слід спрямувати на боротьбу з пияцтвом, наркоманією.

Спеціально-кримінологічні заходи попередження насильницької злочинності поділяються на організаційні заходи (вивчення злочинності, кримінологічне прогнозування злочинності, планування заходів боротьби з нею).

Організаційні та функціональні заходи спрямовані на здійснення конкретних заходів, що здійснюються суб'єктами профілактичної діяльності.

До числа таких спеціально кримінологічних заходів відносяться:

- Своєчасне реагування правоохоронних органів, громадськості на правопорушення, вчинені на грунті міжособистісних конфліктів

- Обмеження криміногенного впливу рецидивістів, професійної злочинності на неповнолітніх і молодь.

- Поліпшення якості профілактичної роботи в маргінальних сферах

Групова спеціально кримінологічна профілактика насильницької злочинності полягає в здійсненні профілактичних заході в відносин певних груп населення як схильних до вчинення насильницьких злочині, так і володіють підвищеною віктимна по відношенню до насильницьких злочинів.

Індивідуально профілактичні заходи застосовуються щодо конкретних осіб, схильних до вчинення насильницьких злочинів.

До заходів спеціально-кримінологічної індивідуальної профілактики відносять:

1) контроль за особами схильних до вчинення злочину (раніше судимі за насильницькі злочини, притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення дії пов'язаних з насильством, яке не цікавих суспільно-корисною працею, систематично вживають алкоголь, наркотики, токсичні засоби.

2) заходи, здійснювані щодо осіб входять до групи ризику з точки зору віктимології неповнолітні, особи похилого віку, конфліктні громадяни, представники деяких професії.

Основними шляхами підвищення ефективності профілактики насильницьких злочинів є:

1) залучення осіб схильних до скоєння злочинів в соціально корисні заняття, в заняття підвищують рівень культури, що будять почуття поваги до інших громадян, їх правами і інтересами

2) вдосконалення форм і методів виправлення і перевиховання засуджених

3) усіліваніе контролю за раніше засудженими особами

4) всіляке сприяння і посилення ролі сім'ї

25 жовтня 2012 року (10 лекція).

Кримінологічна характеристика злочинів у сфері економічної діяльності.

Економічна злочинність - історично мінливе, соціально-негативний кримінально-правове явище, що з себе сукупність корисливих злочинів у сфері економіки, вчинених на певній території в певний період часу і зазіхають на інтереси учасників економічних відносин. Якщо слідувати строго структурі КК РФ, то під поняття економічної злочинності повинні підпадати всі злочини, передбачені розділом 8 «Злочини у сфері економіки»:

- Глава 21 «Злочини проти власності»: в кримінології традиційно розглядаються як майнові злочини;

- Глава 22 «Злочини у сфері економічної діяльності»: в кримінології - економічна злочинність

- Глава 23. «Злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях»: в кримінології інші злочини корупційного характеру.

Ознаки економічних злочинів:

1) здійснюються у професійній діяльності, в т. Ч. І під прикриттям законності;

2) завжди носять корисливий характер;

3) завдають шкоди економічним інтересам держави, ПП і громадянам;

Об'єктом злочинів, вчинених у сфері економічної діяльності, є під охороною державою система суспільних відносин, що складається в сфері економічної діяльності, орієнтована на розвиток ринкових відносин. По спрямованості злочину в сфері економічної діяльності пов'язані з порушенням гарантій і загального порядку здійснення підприємницької діяльності, з проявом монополізму та недобросовісної конкуренції, в сфері обігу грошових коштів і цінних паперів - з митної і податкової діяльністю. Вказані злочини визначаються за ознаками економічної спрямованості і загальної корисливої ??мотивації.

Найбільш небезпечними в економічній злочинності є такі види злочині: у зовнішньоекономічній діяльності, в приватизації державного та муніципального майна, на ринку цінних паперів, в податковій сфері, в сфері операцій з нерухомістю.

В даний час широке поширення в Росії отримали: шахрайство, незаконне підприємництво, легалізація відмивання грошових коштів, податкові злочини.

Характерна риса економічної злочинності - висока латентність. За експертними оцінками, лише третина скоєних злочинів реєструється. Така ситуація обумовлена ??високою динамікою злочинності, її високою пристосованістю, адаптацією до нового шару. Крім того, причиною високої латентності злочинів є відсутність формальних потерпілих та інших осіб, зацікавлених у виявленні та припиненні економічних злочинів, а також прагненні органів забезпечити високі показники своєї роботи. При цьому з плином часу економічні злочини носять все більш витончений характер, маскуються під нові прогресивні форми економічної діяльності.

Особливостями сучасної економічної злочинності є також: проникнення нових елементів, виникнення організованої економічної злочинності, наслідком зрослих масштабів економічної злочинності є різке зростання нелегальних доходів, що, в свою чергу, сприяє зростанню соціальної напруженості в суспільстві. За останні 10-12 років, за винятком 2007 і 2008 років відзначалася позитивна динаміка економічної злочинності. В цілому, питома вага такої злочинності в Росії з моменту вступу в силу КК РФ з 1 січня 1997 р виріс від 9 до 15%. Незважаючи на невеликий, здавалося б, питома вага економічних злочинів, майнову шкоду від них багаторазово перевищує матеріальні втрати держави і суспільства від усіх злочинів багаторазово.Характеристика особистості насильницьких злочинців. | Характеристика економічних злочинців.

Аналіз злочинності. | Класифікацій причин і умов злочинності. | Особистість злочинця. | Структура особистості злочинця. | Класифікація (типологія) злочинців. | Формування особистості злочинця. | Мотивація злочину. | Класифікація жертв злочині. | Поняття і види віктимності. | Виктимологическая попередження злочині. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати