Головна

B. Право жителів присутнім і бути вислуханим на засіданні представницького органу (є в Сургуті);

  1. G ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Метод правового регулювання, характеризується
  2. Gl] Тема 4. [:] Правовий договір, загальновизнані принципи і норми міжнародного права в правовій системі Республіки Казахстан
  3. Gl] Тема 5. [:] Суддівське (прецедентне) правотворчість і юридична природа судової практики 1 сторінка
  4. Gl] Тема 5. [:] Суддівське (прецедентне) правотворчість і юридична природа судової практики 2 сторінка
  5. Gl] Тема 5. [:] Суддівське (прецедентне) правотворчість і юридична природа судової практики 3 сторінка
  6. Gl] Тема 5. [:] Суддівське (прецедентне) правотворчість і юридична природа судової практики 4 сторінка

c. Соціально-значущі роботи - роботи по вирішенню ВМЗ, що не потребують спеціальної профпідготовки на умовах добровільності, безоплатності - всі особи, які досягли 18 років, у вільний від роботи і навчання роботи час не більше 4 годин 1 раз в 3 місяці; Новодвінск, Сургут

d. громадські палати (Сергієв-Посад, Калуга) - незалежний колегіальний орган - в цілях взаємодії громадян і органів;

e. Масове обговорення питань життя МО- Сургут (напр., Масове обговорення законів)

III (За Сергєєву) Залежно від мети взаємодії з ОМСУ

1) Взаємодія з метою впливу на склад представницького органу (отзи'в депутата),

2) Вплив населення на процес прийняття органами рішення (Наказ, правотворча ініціатива, обговорення населенням проектів актів, взаємодія з метою воздействіядля рішення ВМЗ;

3) ТОС, сход, громадські роботи

4) Взаємодія з метою контролю населення за органами;

5) Звіт депутата перед виборцями (факультативно)

6) Органи ОМСУ повинні працювати гласно і відкрито для отримання достовірних відомостей

7) Ст. 36 Глава МО підконтрольний і підзвітний населенню і представницькому органу, проте закон № 131 не встановлює форм і порядку здійснення контрольних повноважень населення, проте ч. 3 ст. 34 «Порядок підзвітності та підконтрольності визначається статутом МО», однак на муніципальному рівні цих питань не приділяється достатньо уваги

8) Ст 33 закону закріплює 11 форм, а також статути можуть закріплювати інші форми.

9) Інститут обов'язкового референдуму;

10) Народне вето - інститут, що дає право впливати на рішення представницьких органів ОМСУ - законодавством не дозволено (його немає)

Сучасний стан демократії - Немає механізму з урахуванням думок, його оскарження, немає впливу на процес прийняття рішень, єдине, що уповноважена робити - впливати на склад органів, немає форм контролю, громадські думки

 A. Дотримання прав, свобод і захист інтересів МСО | МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Питання 1 Поняття МСУ | Подібностей і відмінності муніципальної та державної влади | II категорія додаткового критерію (методу) МП | Асоціації, союзи та інші об'єднання МО | Підприємства, установи, організації всіх форм власності та видів діяльності | види МПА | Захист прав і свобод | Внесення змін до статуту | ДОПОВНИТИ | Незважаючи на те, що федеральний законодавець встановив підстави відкликання, існує норма, яка дозволяє статутам МО закріплювати підстави. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати