Головна

II категорія додаткового критерію (методу) МП

  1. VI. Показники за критеріями оцінки конкурсних робіт та методика оцінки конкурсних робіт
  2. У чому полягають пошуки об'єктивного критерію періодизації розвитку суспільства?
  3. Введення: Ризик як правова категорія
  4. Питання 27. Основні одиниці граматичної будови мови. Лексичне і граматичне значення слова. Граматична форма. Граматична категорія.

Відмінність галузей одна від одної - в специфіці методів (дозвіл, обв'язування, заборона)

Специфічність (використання того чи іншого обсягу)

1) У МП переважає метод публічно-правового регулювання (в ДП - метод приватно-правового регулювання)

2) Імператив (поширюється на всі відносини);

3) комплексність методів (правове регулювання забезпечується методами, характерними для інших галузей права);

4) метод автономій (Рекомендацій і координацій), оскільки МСУ надано великий обсяг місцевого правотворчості

Форми прояви місцевого самоврядування (11 форм, зазначених у законі), а також інші форми, які МО закріплюють у своїх статутах (напр., Громадські палати або суспільно-корисні роботи).

III Система МП -об'єднання муніципальної-правових норм в правові інститути, розташовані в певній послідовності в залежності від їх значення і ролі в регулюванні муніципальних відносин.

А Загальна частина -територіальні основи (питання формування, реорганізації та ліквідації МО):

1) Організаційні основи (форми безпосереднього і представницького народовладдя);

2) Фінансово-економічні основи (гл. 7) - Інститут муніципальної власності, інститут місцевого бюджету, податки і збори, позабюджетні фонди;

3) Відповідальність органів МСУ перед населенням, державою, фізичними та юридичними особами, інститут дострокового припинення повноважень та ін.Подібностей і відмінності муніципальної та державної влади | Асоціації, союзи та інші об'єднання МО

Питання 1 Поняття МСУ | Підприємства, установи, організації всіх форм власності та видів діяльності | види МПА | Захист прав і свобод | Внесення змін до статуту | A. Дотримання прав, свобод і захист інтересів МСО | B. Право жителів присутнім і бути вислуханим на засіданні представницького органу (є в Сургуті); | МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ | ДОПОВНИТИ | Незважаючи на те, що федеральний законодавець встановив підстави відкликання, існує норма, яка дозволяє статутам МО закріплювати підстави. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати