На головну

І генотипический МІНЛИВІСТЬ

  1. Біологічна мінливість людей і біогеографічний характеристика середовища. Екологічна диференціація людства
  2. І МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ
  3. Мінливість

Мета заняття: вивчити основні форми мінливості, причини їх виникнення; вивчити класифікацію і механізми виникнення мутацій.

Практичні навички та вміння: застосовувати методи варіаційної статистики для кількісної оцінки статистичного діапазону модифікаційної мінливості (норми реакції); будувати варіаційний ряд і варіаційну криву; прогнозувати можливість прояву спадкової патології в ознака; вміти обґрунтовувати неможливість успадкування набутих ознак.

Матеріали та обладнання: навчальні таблиці (); мультимедійна установка, презентація, мікроперпарати .....

Питання для самопідготовки:

1. Основні форми мінливості

2. Неспадкова мінливість організмів, її причини та механізми.

3. Що таке норма реакції?

4. Що таке генокопірованіе і фенокопірованіе?

5. Значення модифікаційної мінливості для розуміння фізіологічних і патологічних процесів в організмі людини.

6. Яка мінливість називається онтогенетической, які її механізми і значення?

7. Комбинативная мінливість, її механізми.

8. Мутационная мінливість і її роль у виникненні нових варіантів генів.

9. Класифікація мутагенів. Приклади.

10. Основні типи мутацій.

11. Що таке міссенс і нонсенс мутації?

12. Що таке репарація? Наведіть приклади основних механізмів репарації.

13. Які мутації (генні, хромосомні або геномні) зустрічаються в людських популяціях частіше і чому?

14. У чому полягає общебиологическое і медичне значення спадкової і ненаследственной мінливості організмів?Завдання підвищеної складності | Робота 1. Побудова варіаційного ряду.

ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА МОДУЛЬНИМ одиниць 2 (КОЛОКВІУМ) | МОДУЛЬ 3. ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ | ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК ПРИ МОНО- І дигибридное схрещування. МНОЖИННІ аллель. ВЗАЄМОДІЯ алельних І неалельних генів. | Приклад рішення генетичної завдання на моногибридное схрещування | Приклад рішення генетичної завдання на моногибридное схрещування | Робота 3. Рішення задач при різних формах взаємодії генів. | Приклад рішення генетичної завдання з урахуванням пенетрантности гена | ЗАНЯТТЯ 1.3.2. | Приклад рішення генетичної завдання на успадкування генів статевих хромосом | Приклад рішення генетичної завдання на зчеплене успадкування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати