На головну

ЗАНЯТТЯ 1.3.2.

  1. Е заняття
  2. Е заняття
  3. Е заняття
  4. Е заняття

Зчеплене успадкування І ГРУПИ СЦЕПЛЕНИЯ ГЕНОВ. ГЕНЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ кросинговері.

Мета роботи:вивчити закономірності успадкування зчеплених генів; вивчити закономірності успадкування статі та генів, локалізованих в статевих хромосомах; вивчити цитологічні основи закономірностейуспадкування статі і генів статевих хромосом.

Практичні навички та вміння:вміти застосовувати закономірності наследованіянеалельних генів зчеплених і ознак, контрольованих їх дією; знати основні положення хромосомної теорії спадковості, особливості успадкування ознак, зчеплених зі статевими хромосомами; вміти застосовувати отримані знання для вирішення генетичних завдань на закономірності успадкування зчеплених ознак.

Матеріали та обладнання: навчальні таблиці (); мультимедійна установка, презентація.

Питання для самопідготовки:

1. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю.

2. Зчеплення генів і кросинговер.

3. Лінійне розташування генів. Генетичні карти.

4. Основні положення хромосомної теорії спадковості.

5. Хімічна природа і тонка структура гена.

6. Які патологічні стани успадковуються зчеплене з підлогою?

7. Яке значення має процес кросинговеру для еволюції?Приклад рішення генетичної завдання з урахуванням пенетрантности гена | Приклад рішення генетичної завдання на успадкування генів статевих хромосом

ЗАНЯТТЯ 1.2.3. | РОБОТА В АУДИТОРИИ | А) середня гаструла | Робота № 7. Вікові зміни функціональних показників життєдіяльності. | ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА МОДУЛЬНИМ одиниць 2 (КОЛОКВІУМ) | МОДУЛЬ 3. ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ | ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК ПРИ МОНО- І дигибридное схрещування. МНОЖИННІ аллель. ВЗАЄМОДІЯ алельних І неалельних генів. | Приклад рішення генетичної завдання на моногибридное схрещування | Приклад рішення генетичної завдання на моногибридное схрещування | Робота 3. Рішення задач при різних формах взаємодії генів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати