Головна

Діяльність і повноваження Аудиторської палати України

  1. II. Принципи формування, функції та повноваження робочих груп очного (на базі освітньої організації), заочного муніципального та заочного регіонального етапів Конкурсу
  2. III. Функції та повноваження Федеральної робочої групи Всеросійського конкурсу творів
  3. Адвокат може одночасно бути членом адвокатської палати ...
  4. Адміністративні повноваження співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ Російської Федерації.
  5. Апарат районного суду, його склад і повноваження

Завданням АПУ є методологічне та нормативно-правове забезпечення аудиту в Україні, регулювання і контроль аудиторської діяльності. Аудиторська палата України створюється і функціонує як незалежний, самостійний орган, на засадах самоврядування. Є юридичною особою - неприбутковою організацією, веде відповідний облік та звітність. Повноваження АПУ визначаються Господарським кодексом України, Законом України «Про аудиторську діяльність», Статутом АПУ та іншими нормативно-правовими актами України.

Аудиторська палата України:

1. Здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, і продовження терміну дії сертифікатів аудиторам України.

2. Стверджує стандарти аудиту та визначає перелік послуг, які можуть надаватися аудиторами відповідно до стандартів аудиту.

3. Стверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків.

4. Веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів.

5. Здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів.

6. Здійснює заходи щодо забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг.

7. Регулює взаємини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення.

8. Готує пропозиції з питань регулювання аудиторської діяльності в Україні і виносить їх в органи державної влади, місцевого саморегулювання, суб'єктам законодавчої ініціативи, аудиторської та наукової громадськості.

9. Здійснює програмне та методичне забезпечення удосконалення професійних знань аудиторів України.

10. Створює на території України регіональні відділення АПУ, визначає їх повноваження і контролює діяльність.

11. Здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом Аудиторської палати України.

Аудиторська палата України щорічно отримує звіти від аудиторських фірм та аудиторів про виконані ними роботи, здійснює їх аналіз та подає Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні.

Аудиторська палата України (далі - АПУ) формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів.

Загальна кількість членів АПУ становить двадцять п'ять чоловік.

Рішенням АПУ № 175/5 від 29 березня 2007 року для виконання своїх функцій АПУ затвердила наступний склад комісій АПУ:

- Комісія з сертифікації та підвищення професійних знань аудиторів;

- Комісія зі стандартів аудиту та контролю якості;

- Дисциплінарна комісія;

- Комісія з правового забезпечення аудиту та зв'язків з громадськістю.Аналіз динаміки складу і структури пасивів балансу. | Грошово-кредитна політика держави
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати