Головна

Аналіз динаміки складу і структури пасивів балансу.

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. I. Бюрократичні структури управління
  3. II. Адаптивні (органічні) структури управління
  4. III Методи аналізу амінокислот
  5. III. Корекційна робота при дисграфії «аналізу синтезу».

Пасиви організації - це власні і позикові кошти, що дозволяють забезпечити нормальний перебіг її господарської діяльності.

Фінансовий стан організації багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і куди вони вкладені.

За ступенем приналежності використовуваний капітал підрозділяється на власний (розділ 3 балансу) і позиковий (розділи 4 і 5 балансу).

Класифікація власного і позикового капіталу наведені на схемах.

Рис.2. Класифікація власних джерел фінансування організації.

Мал. 3. Класифікація позикових джерел фінансування організації

Необхідність у власному капіталі обумовлена ??вимогами самофінансування організації. Власний капітал створює основу незалежності організації. Однак, потрібно враховувати, що фінансування діяльності організації лише за рахунок власних коштів не завжди вигідно для неї, особливо в тих випадках, коли виробництво має сезонний характер. Тоді в окремі періоди будуть накопичуватися великі кошти на рахунках в банку, а в інші періоди їх буде бракувати.

У той же час, якщо засоби організації створені в основному за рахунок короткострокових зобов'язань, то фінансове становище буде нестійким, тому що з капіталами короткострокового використання необхідна постійна своєчасна робота, спрямована на контроль за їх своєчасним поверненням і залученням в оборот на нетривалий час інших капіталів.

Отже, фінансовий стан організації багато в чому залежить від оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу.

При внутрішньому аналізі фінансового стану необхідно вивчити динаміку і структуру власного і позикового капіталу, з'ясувати причини зміни окремих складових і дати оцінку цим змінам за звітний період.

Залучення позикових коштів в оборот організації - нормальне явище. Це сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану за умови, що кошти не заморожуються на тривалий час в обороті і своєчасно повертаються. В іншому випадку, може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що в кінцевому підсумку призводить до виплати штрафів, застосування санкцій і погіршення фінансового становища.

Отже, розумні розміри позикового капіталу здатні поліпшити фінансовий стан організації, а надмірні - погіршити його.

Мал. 4. Структура пасиву балансу.Організація складання статистичної звітності | Діяльність і повноваження Аудиторської палати України
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати