Головна

Організація складання статистичної звітності

  1. I. Організація проведення Конкурсу
  2. II. Організація і проведення ознайомчої практики
  3. II. Організація прискореного навчання в межах освітніх програм середньої професійної освіти
  4. Аналітичне значення фінансової звітності.
  5. Аудит передумов підготовки фінансової (бухгалтерської) звітності
  6. Бакалаври, 3 семестр, форма звітності - іспит

Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для отримання інформації про результати такої діяльності дані поточного обліку необхідно узагальнити в певній системі показників. Це досягається складанням звітності, яка е завершальним етапом бухгалтерського обліку.

Статистична звітність - це офіційний документ, що містить дані про діяльність організацій, підприємства, установи у вигляді заповненого формуляра (бланка таблиці), який подасться в певні терміни за вказаною адресою.

Метою складання статистичної звітності є отримання статистичних даних про виконання державного бюджету користувачами для економічного аналізу і їх прогнозування на поточний і перспективний періоди.

Своєчасні і достовірні дані про виконання бюджетів дають можливість:

-спостерігається за ходом виконання бюджетів

- Здійснювати заходи щодо забезпечення контролю за операціями і управління бюджетними коштами

- Аналізувати стан і перспективи розвитку органів Державного казначейства.

Кожна форма статистичної звітності повинна мати обов'язкові реквізити, а саме:

- Назва статистичного звіту

- Номер і дата затвердження форми звіту

- Адреси, за якими подається стат. звітність

- Період, за який складена звітність, і термін подання

- Дата складання звітності

- Посади та підписи посадових осіб, які відповідають за повноту і достовірність даних.Організація складання та надання статистичної та податкової звітності. | Аналіз динаміки складу і структури пасивів балансу.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати