На головну

ПРОБЛЕМА ПІЗНАННЯ У ФІЛОСОФІЇ

  1. Абсолютна і відносна обмеженість ресурсів. Проблема економічного вибору. Крива виробничих можливостей як модель економічного вибору.
  2. Активна позиція - це управління індівідуальнім здоров'ям. У цьом й Полягає основна проблема вчення про здоров'я.
  3. Аналоговий абонентський стик і проблема BORSCHT
  4. Антропологизм грецької філософії: софісти, Сократ

(Діяльнісна-гносеологічні ПІДХІД)

Методична розробка по темі «Пізнання»

Самара 2011

Методична розробка підготовлена ??відповідно до робочої програми навчального курсу «Філософія» для надання допомоги студентам при освоєнні теми «Пізнання». Вона може бути використана не тільки в якості теорії, але і як підстава аналізу і перетворення дійсності. Містить контрольні завдання для розвитку навичок використання в процесі мислення основних категорій теми «Пізнання», контрольні питання для перевірки засвоєного матеріалу, теми рефератів і бібліографічний список.

Методична розробка призначена для студентів усіх напрямів підготовки (профілів) і форм навчання.

Укладач канд. філос. наук, доц. В. А. Фролов

Процеси модернізації російського суспільства викликані необхідністю підняти Росію до рівня вищих досягнень світової цивілізації, і перетворити її в гаранта стабільності і миру на Землі. Практика перетворень розкриває труднощі на шляху модернізації в усіх сферах нашого життя: в економіці, політиці, державному будівництві, духовному житті, культурі і т. Д. Ці труднощі пов'язані не тільки з наявністю деструктивних сил, але і з нерозумінням що відбуваються змін, нездатністю оперативного осмислення ситуації, що складається. Тому зростає роль пізнавальних здібностей, уміння правильно зрозуміти те, що відбувається, виявити його заснування, умови, причини і визначити тенденції змін. Звідси випливає, що рішення практичних завдань також залежить від їх теоретико-методологічного забезпечення.

Разом з тим завдання відновлення суспільства вимагає все більшого залучення в історичний процес зусиль окремих людей, чому може сприяти теоретичне усвідомлення сутнісного відношення до світу і формування на цій основі активної життєвої позиції. Допомогти усвідомлення свого місця в світі покликана саме філософська теорія, зокрема теорія пізнання. Тому дані рекомендації потрібно розглядати не тільки як методичний засіб освоєння теорії, але і як методологічне підґрунтя пізнання і перетворення дійсності.

 Основні Критерії оцінювання знань студентів | Короткий історичний екскурс

Філософські передумови діяльнісної концепції пізнання | Теорія пізнання сучасного матеріалізму як теорія діяльності | Діалектика процесу пізнання | Основні проблеми істини | теми рефератів | Словник філософських термінів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати