На головну

Основні критерії оцінювання знань студентів

  1. IV. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.
  2. IV. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.
  3. IV. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.
  4. IV. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.
  5. IV. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.
  6. IV. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.
  7. IV. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.

Максимальна кількість балів - 100.

Студент за умови успішного виконання навчальної програми з курсу «Порівняльне конституційне право» повинен набрати не менше 60 балів, щоб залік вважався складеним. Студент, який не отримав мінімальної кількості балів, складає залік.

Для того, щоб набрати необхідну кількість балів, студент повинен виконати певну роботу, яка має наступні необхідні складові:

а) складання двох модульних контролів - до 50 балів кожний (за результатами двох контрольних модульних робіт до відомості вноситься середня арифметична);

б) написання рефератів - до 20 балів;

в) висока поточна успішність і активність під час семінарських занять - до 20 балів;

г) систематичне відвідування занять - до 10 балів.

Види робіт бали
Модульний контроль: 1) відсутність помилок, здатність самостійно, творчо і критично мислити, глибока аналітика 2) незначні неточності, здатність самостійно і критично мислити, значні аналітичні здібності 3) окремі помилки, здатність розкривати особливості окремих правових інститутів, визначати їх основні риси, продемонстрована схильність до аналітики 4) кілька помилок/одна груба помилка, визначає особливості правових інститутів, у цілому виділяє їх основні риси 5) неповна відповідь із значною кількістю помилок та/або кількома грубими помилками, слабка здатність до аналітики 6) відповідь носить поверховий характер із кількома грубими помилками 7) у загальному має уявлення про поставлену проблему, однак відповідь свідчить про поверхове оволодіння матеріалу 8) проявляє фрагментарні знання з поставленої проблеми макс. 50   до 50   45-49     40-44     35-39     30-34   25-29     20-24   до 19
Реферат: 1) робота має самостійний, творчий характер, автор проявляє глибокі аналітичні здібності, здатний критично мислити, проявляє здатність до наукових досліджень 2) робота має самостійний, творчий характер, однак автор допускає деякі неточності стилістичного характеру та у висвітленні окремих аспектів правових процесів і явищ 3) робота носить самостійний характер, однак автор поверхово досліджує правові явища і процеси, містить стилістичні та сутнісні помилки 4) робота носить характер огляду правової літератури з поставленої проблеми, автор демонструє спрощений підхід до висвітлення проблематики, містить стилістичні та сутнісні помилки 5) автор має загальне уявлення про поставлену проблематику, однак дослідження носить фрагментарний, неповний характер 6) автор має загальне уявлення про поставлену проблематику, однак робота містить істотні помилки макс. 20   18-20   15-17     13-15   10-12     7-9   до 6
Поточна успішність: макс. 20
Відвідування занять: 1) абсолютне відвідування 2) відвідуваність на 80% і т.д. 3) градація здійснюється пропорційно до відсотків відвідування, але не менше 50% макс. 10   мін. 5

Навчально-методичне виданняТема 7. Конституційні системи Франції та України | ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ

ПРОГРАМА КУРСУ | Конституційні засади політичних інститутів та політичної системи | Основні способи легітимації державної влади та контролю над владою | Конституційна система України та світовий правопорядок | Тема 4. Судова влада і судові системи | Тема 5. Конституційні системи США та Великої Британії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати