ПРОГРАМА КУРСУ | Конституційні засади політичних інститутів та політичної системи | Основні способи легітимації державної влади та контролю над владою | Конституційна система України та світовий правопорядок | Тема 4. Судова влада і судові системи |

загрузка...
загрузка...
На головну

Тема 7. Конституційні системи Франції та України

  1. O сприяння забезпеченню обороноздатності та мобілізаційної готовності України.
  2. T - похибка від температурних деформацій елементів Т- системи
  3. А) Поліпшення системи зворотного зв'язку.
  4. Автоматизовані системи діагностики захворювань і прогнозування результатів їх лікування
  5. Акт проголошення незалежності України
  6. Акти Верховної Ради України
  7. Акти Кабінету Міністрів України

1. Джерела конституційного права Франції.

2. Основи правового статусу особи.

3. Правове регулювання інститутів безпосередньої демократії.

4. Організація публічної влади у Франції.

5. Місцеве самоврядування.

Література:

1. Ардан Ф. Франция: государственная система / Ф. Ардан. - М., 1994.

2. Дюверже М. Политические партии / М. Дюверже. - М., 2002.

3. Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты. - М., 2002.

4. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. - Т. 3. Особенная часть / отв. ред. Б. А. Страшун. - М., 1997.

5. Крутоголов М. А. Парламент Франции: организация, правовые аспекты деятельности / М. А. Крутоголов. - М., 1988.

6. Крутоголов М. А. Президент Французской республики: правовое положение / М. А. Крутоголов. - М., 1980.

7. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів / Дж. Сарторі. - К., 2001.

8. Французская Республика. Конституция и законодательные акты. - М., 1991.


Тематика рефератів:

1. Поняття, предмет і метод конституційного права як галузі права.

2. Конституційно-правові відносини та їх суб'єкти.

3. Джерела конституційного права як галузі права.

4. Предмет, методи та джерела науки конституційного права.

5. Поняття та сутність конституції.

6. Форма і структура конституцій.

7. Об'єкти конституційного регулювання.

8. Способи та порядок прийняття, внесення змін та зміни конституцій.

9. Поняття та види конституцій.

10. Основні риси та особливості Конституції України.

11. Концепції прав людини та їх відображення в конституції.

12. Поняття і конституційно-правове регулювання громадянства.

13. Система конституційних прав, свобод та обов'язків.

14. Гарантії прав і свобод людини і громадянина.

15. Поняття і сутність громадянського суспільства.

16. Поняття та види недержавних організацій.

17. Конституційно-правовий статус політичних партій.

18. Партійні системи: поняття та види .

19. Конституційно-правовий статус громадських організацій.

20. правовий статус релігійних організацій.

21. Сутність держави як конституційного інституту.

22. Конституційні характеристики держави в Україні.

23. Сутність і конституційні основи народовладдя.

24. Поняття та класифікація форм державного правління.

25. Республіка: поняття та види.

26. Політичний режим: поняття та види.

27. Поняття та форми державно-територіального устрою.

28. Унітарна держава. Характеристика України як унітарної держави.

29. Принцип розподілу влад і державний апарат.

30. Поняття та ознаки державних органів і принципи їх формування.

31. Сутність, зміст та універсальні принципи виборчого права.

32. Виборча система: поняття та види.

33. Мажоритарна система виборів: поняття та загальна характеристика.

34. Пропорційна система виборів: поняття та загальна характеристика.

35. Мажоритарно-пропорційна система виборів: поняття та загальна характеристика.

36. Місце та роль глави держави в системі влади.

37. Президент як глава держави.

38. Повноваження глави держави.

39. Конституційно-правовий статус президента в державах з республіканською формою правління.

40. Конституційно-правовий статус монарха як глави держави.

41. Формування парламенту.

42. Правовий статус парламентаря.

43. Внутрішня структура парламенту.

44. Повноваження парламенту.

45. Основні парламентські процедури.

46. Уряд у системі органів державної влади.

47. Порядок формування і структура Уряду України.

48. Голова Уряду, його статус та політична роль.

49. Конституційні основи судової влади.

50. Функції судової влади.

51. Правовий статус суддів.

52. Правовий статус прокуратури.

53. Правоохоронні органи в зарубіжних державах: місце в системі державних органів, основні завдання.

54. Система та компетенція органів державної виконавчої влади.

55. Поняття, система та принципи місцевого самоврядування в Україні.

56. Гарантії місцевого самоврядування.

57. Місцеві референдуми: поняття, предмет, порядок проведення.

58. Загальнодержавний референдум: поняття, предмет, порядок проведення.

59. Класифікація та повноваження органів, покликаних охороняти Конституцію.

60. Статус Конституційного Суду України.

61. Омбудсман: вимоги, порядок призначення, основні завдання.

62. Підстави та порядок прийняття до громадянства.

63. Підстави та порядок припинення громадянства.

64. Правовий статус національних меншин.

65. Законодавчий процес.

66. Виборча кампанія: поняття та стадії.

67. Поняття та ознаки правової держави.

68. Правовий статус мов в Україні та в зарубіжних державах.

69. Поняття конституційного права в зарубіжних країнах.

70. Конституційно-правова відповідальність.

71. Поняття конституціоналізму та його основні етапи.

72. Система та види джерел конституційного права.

73. Інститут основних прав і свобод. Принципи конституційного статусу особи.

74. Форма держави як комплексний інститут конституційного права зарубіжних країн.

75. Монархічні форми правління.

76. Поняття та суть парламенту. Парламентаризм.

77. Побудова, склад та організація роботи парламентів.

78. Компетенція парламентів. Основні форми діяльності парламенту.

79. Законодавчий процес. Особливості бюджетного процесу.

80. Компетенція урядів та їх правотворча діяльність.

81. Принципи організації та діяльності судової влади.

82. Поняття та суть місцевого самоврядування.

83. Світові моделі місцевого управління та місцевого самоврядування.

84. Міжнародні механізми захисту основних прав і свобод людини.

85. Конгрес США: структура та повноваження.

86. Президент США та його адміністрація.

87. Парламент у Великій Британії: структура і повноваження.

88. Глава держави та уряд Великої Британії.

89. Федеральний державний устрій в Німеччині.

90. Бундестаг Німеччини.

91. Президент та уряд в Німеччині.

92. Президент та уряд Франції.

93. Парламент Франції: структура і повноваження.

94. Президент та уряд Російської Федерації.


Орієнтовні питання для підсумкового контролю:

1. Поняття порівняльного конституційного права.

2. Основні сучасні доктрини конституційного права та їх характеристика.

3. Система конституційного права як галузі права.

4. Поняття конституціоналізму та його основні етапи.

5. Система та види джерел конституційного права.

6. Зміст конституції: конституційні моделі.

7. Поняття та сутність конституції.

8. Форма та структура конституції.

9. Поняття та етапи розвитку конституціоналізму.

10. Ліберальний конституціоналізм.

11. Соціал-демократичний конституціоналізм.

12. Конституційна юстиція у механізмі правового захисту конституції.

13. Організація діяльності органів конституційної юстиції.

14. Юрисдикція органів конституційної юстиції та механізм її реалізації.

15. Особливості контролю за конституційністю нормативних актів.

16. Інститут основних прав і свобод. Принципи конституційного статусу особи.

17. Інститут громадянства: порядок набуття та припинення громадянства.

18. Особисті (громадянські) права і свободи.

19. Політичні права і свободи.

20. "Позитивні" права. Соціальні, економічні та культурні права і свободи.

21. Гарантії основних прав і свобод. Співвідношення національних та міжнародних гарантій.

22. Політична система суспільства та політичні інститути.

23. Політичні партії: основні моделі та організаційна структура.

24. Конституційно-правовий статус професійних спілок.

25. Церква та релігійні організації у конституційно-правових відносинах.

26. Конституційно-правові засоби безпосередньої демократії.

27. Виборче право та його принципи.

28. Поняття виборчого процесу та його основні стадії.

29. Поняття та різновиди виборчих систем. Гарантії вільного волевиявлення виборців.

30. Інститут публічної влади та її форми.

31. Принципи організації та діяльності публічної влади.

32. Форма держави як комплексний інститут конституційного права зарубіжних країн.

33. Президентські республіки

34. Президентсько-парламентська та парламентсько-президентські форми правління.

35. Парламентські форми правління.

36. Політико-територіальна організація публічної влади та її різновиди.

37. Конституція та норми міжнародного права.

38. Міжнародні механізми захисту основних прав і свобод.

39. Федеральна система США.

40. Конгрес США: структура і повноваження.

41. Президент США та його адміністрація.

42. Судова система США.

43. Парламент у Великій Британії: структура і повноваження.

44. Глава держави та уряд Британії.

45. Федеральний державний устрій в Німеччині.

46. Захист конституції в Німеччині.

47. Бундестаг Німеччини.

48. Президент та уряд у Німеччині.

49. Зміст та гарантії основних прав і свобод у Франції.

50. Президент та уряд Франції.

51. Парламент Франції: структура і повноваження.

52. Конституційна рада Франції.

53. Особливості федерального державного устрою в Росії.

54. Президент та уряд Російської Федерації.

55. Конституційний статус парламенту Росії.

56. Захист конституції в Російській Федерації.


Рекомендована література:

1. Австрийская Республика. Конституция и законодательные акты. - М., 1985.

2. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аналіз) / М. Антонович Право України. - 1999. - №6.

3. Автономов А. С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран / Автономов А. С., Сивицкий В. А., Черкасов А. И. - М., 2001.

4. Арановский К. В. Государственного право зарубежных стран / К. В. Арановский. - М., 2000.

5. Ардан Филипп. Французская государственная система / Филипп Ардан. - М., 1994.

6. Басу Дурга Дас. Основы конституционного права Индии / Басу Дурга Дас. - М., 1986.

7. Бернард Г. Сіган. Створення конституції для народу чи республіки, які здобули свободу / Бернард Г. Сіган. - К.: Інститут демократії ім. Пилипа Орлика, 1993.

8. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна / А. О. Білоус. - К., 1997.

9. Боботов С. В. Конституционная юстиция: сравнительный аналіз / С. В. Боботов. - М., 1991.

10. Боботов С. В. Правосудие во Франции / С. В. Боботов. - М., 1994.

11. Бромхэд П. Эволюция британской конституции / П. Бромхэд. - М., 1978.

12. Васильев А. М. Правовые категории. Методологические разработки системы категорий теории права / А. М. Васильев. - М., 1976.

13. Гаджиев К. С. Политическая наука / К. С. Гаджиев. - М., 1995.

14. Гараджаєв О. Я. Конституційні права і свободи людини і громадянина в країнах Співдружності Незалежних Держав і міжнародно-правові стандарти (на матеріалах України, Росії, Азербайджану). Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Одеса, 1998.

15. Государственный строй США. - М., 1976.

16. Государственное право буржуазных стран. Критические очерки. В 2-х ч. - М., 1987.

17. Государственное право Германии / сокр. пер., 7-е. изд. в 2-х тт. - М., 1994.

18. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. - М., 1996.

19. Депутат парламента в зарубежных государствах. - М.: Юрид. лит-ра, 1995.

20. Загальна декларація прав людини. - К.: Право, 1995.

21. Иностранное конституционное право / под ред. В. В. Максанова. - М., 1996.

22. Испания. Конституция и законодательные акты. - М., 1982.

23. Италия. Конституция и законодательные акты. - М., 1988.

24. Кашкин С. Ю. Конституция на переломе цивилизаций: формирование глобального конституционного идеала / С. Ю. Кашкин // Государство и право. - 1992. - № 11.

25. Коментар до Конституції України. - К., 1998.

26. Конституции зарубежных стран. - М., 1996.

27. Конституции стран СНГ и Балтии. - М., 1996.

28. Конституції нових держав Європи та Азії. - К.: Право, 1996.

29. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. В 4-х тт./ под общ. ред. Б. А. Страшуна. - М., 1993, 1995.

30. Конституционное право зарубежных стран / под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо и Л. М. Энтина. - М., 1999.

31. Конституционное право / под ред. А. Е. Козлова. - М., 1996.

32. Конституционное (государственное) право. Справочник под ред. В. И. Лафитского. - М.: Юристъ, 1995.

33. Конституция, закон, подзаконный акт. - М., 1994.

34. Конституция США и реальный правопорядок. - М., 1987.

35. Крылова Н. С. Английское государство / Н. С. Крылова. - М., 1981.

36. Кросс Р. Прецедент в английском праве / Р. Кросс. - М., 1985.

37. Крутоголов М. А. Парламент Франции. Организационные и правовые аспекты деятельности / М. А. Крутоголов. - М., 1988.

38. Крутоголов М. А. Президент Французской республики. Правовое положение / М. А. Крутоголов. - М., 1980.

39. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права / О. Е. Кутафин. - М., 2001.

40. Ледях И. А. Права граждан: буржуазные теории и практика ФРГ / И. А. Ледях. - М., 1986.

41. Лукашук И. И. Международное право в судах государств / И. И. Лукашук. - М., 1993.

42. Марисюк К. Парламент Канади / К. Марисюк Право України. - 1999. - №7.

43. Мартиненко П. Ф. Сравнительное конституционное право / П. Ф. Мартиненко. - К., 1987.

44. Марченко М. В. Сравнительные исследования проблемы федерализма //Вестник МГУ. - Серия II: Право. - 1993. - №1. - С.42-50.

45. Марцеляк О. В. Контрольно-наглядові органи в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України / О. В. Марцеляк. - Х., 1997.

46. Мишин А. А. Конституция США: политико-правовой комментарий / Мишин А. А., Власихин В. А. - М., 1985.

47. Мишин А. А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США / А. А. Мишин. - М., 1984.

48. Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. - М.: Белые альвы, 1998.

49. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права Права людини. Основні міжнародно-правові документи. - К., 1989.

50. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права Права людини. Основні міжнародно-правові документи. - К., 1989.

51. Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы и реальность / Р. А. Мюллерсон. - М., 1991.

52. Общая теория прав человека. - М.: Норма, 1996.

53. Очерки парламентского права. - М., 1993.

54. Парламент и президент (опыт зарубежных стран). - М., 1995.

55. Парламенты: сравнительное исследование структуры и деятельности представительных учреждений 55 стран мира. - М., 1967.

56. Политические системы, государство и право в буржуазных и развивающихся странах: тенденции и проблемы. - М., 1988.

57. Права человека. Основные международные документы. - М., 1990.

58. Права людини. Міжнародні договори України. Декларації, документи. - К., 1992.

59. Правительство, министерства и ведомства в зарубежных странах. - М., 1994.

60. Разделение властей и парламентаризм. - М., 1992.

61. Руне К. Швейцарский федеральный суд и надзор за конституционностью законов / К. Руне // Государство и право. - 1995. - № 12.

62. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира / А. Х. Саидов. - М., 1993.

63. Современный конституционализм. - М., 1990.

64. Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты. - М., 1995.

65. Сравнительное конституционное право / под ред. В. Е. Чиркина. - М., 1996.

66. Тадевосян З. В. О моделировании в теории федерализма и проблема асимметричных федераций // Государство и право. - 1997. - № 8. - С 58-68.

67. Тихомиров Ю. А. Развитие теории конституционного права / Ю. А. Тихомиров // Государство и право. - 1998. - №7.

68. Тодика Ю. М. Конституційне право як галузь права. - Харків, 1996.

69. Урьяс Ю. П. Механизм государственной власти ФРГ / Ю. П. Урьяс. - М., 1988.

70. Федеративная Республика Германии. Конституция и законодательные акты. - М., 1991.

71. Французская Республика. Конституция и законодательные акты. - М., 1988.

72. Халипов В. Ф. Власть (основы кратологии) / В. Ф. Халипов. - М., 1995.

73. Хессе К. Основы конституционного права ФРГ / К. Хессе. - М., 1984.

74. Цунэо Инако. Современное право Японии / Цунэо Инако. - М., 1981.

75. Чиркин В. Е. Государствоведение / В. Е. Чиркин. - М., 1999.

76. Чиркин В. Е. Основы конституционного права / В. Е. Чиркин. - М., 1996.

77. Чиркин В. Е. Нетипичные формы правления в современном государстве / В. Е. Чиркин // Государство и право. - 1994. - №1.

78. Чубарєв В. Л. Проблема співвідношення міжнародного і національного права та Конституція України Конституція України - основа подальшого розвитку законодавства / В. Л. Чубарєв. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997.

79. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм / В. Шаповал. - К.: Основи, 1993.

80. Шаповал В. Конституційне право зарубіжних країн / В. Шаповал. - К., 1997.

81. Шаповал В. М. Конституционные системы зарубежных стран / В. М. Шаповал. - К., 1992.

82. Шаповал В. М. Розподіл влад і конституціоналізм: досвід України / В. М. Шаповал. - К., 1994.

83. Шаповал В. М. Президент і механізми здійснення державної влади / В. М. Шаповал // Національний інститут стратегічних досліджень. Наукові доповіді. - Вип. 36. - К., 1995.

84. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз / В. Шаповал. - К.: Програма Л, 1995.

85. Шаповал В. Форма держави в конституційному праві / В. Шаповал // Вісник Конституційного Суду України. - 2003. - № 3.

86. Швеция. Конституция и законодательные акты. - М., 1983.

87. Штайнбергер Г. Модели конституционной юрисдикции / Г. Штайнбергер. Европейская Комиссия «За демократию через право». - Совет Европы, 1994.

88. Энтин Л. М. Разделение властей: опыт современных государств / Л. М. Энтин. - М., 1995.

89. Юридичний словник-довідник за ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: Феміна, 1996.

90. Юридический энциклопедический словарь. - М., 1987.


 Тема 5. Конституційні системи США та Великої Британії | Основні критерії оцінювання знань студентів
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати