Головна

Конституційні засади політичних інститутів та політичної системи

  1. T - похибка від температурних деформацій елементів Т- системи
  2. А) Поліпшення системи зворотного зв'язку.
  3. Автоматизовані системи діагностики захворювань і прогнозування результатів їх лікування
  4. Аналіз системи управління об'єкта практики
  5. Анатомо-фізіологічні особливості травної системи Особливості будови і функцій органів травлення у новонароджених
  6. Антропогенні екосистеми. Екосистема сучасного міста. Вплив урбанізації на природу. Архітектурно-містобудівні аспекти будівельної екології. Основні принципи урбоекології
  7. Базис системи векторів.

Конституційне право як "політичне" право: свобода політичної діяльності та національна конституційна система. Основні конституційні принципи політичної системи суспільства. Порядок легалізації асоціацій.

Конституційний статус політичних партій: еволюція та інституціоналізація. Правосуб'єктність політичних партій: програмні цілі та статут; організаційно-територіальна структура та демократичність; періодична участь у виборах. Державне фінансування діяльності політичних партій.

Структура громадянського суспільства та конституційний статус громадських інституцій: соціальні спільності, сім'я, церква, школа. Свобода асоціацій та конституційна система: принцип добровільного членства та явочний порядок легалізації. Конституційний статус асоціацій підприємців та їх вплив на державну політику. Союзи споживачів та безпека довкілля.

Конституційний статус професійних спілок: поняття, функції та завдання. Порядок легалізації профспілок. Участь профспілок в укладанні колективних трудових угод та у вирішенні колективних трудових конфліктів.

Вплив релігії на структуру національних конституційних систем. Конституційне оформлення статусу релігійних утворень: релігійні громади, світові релігії та структура публічної влади. Свобода совісті та віросповідання, відділення церкви від держави, церква та академічна свобода.

 ПРОГРАМА КУРСУ | Основні способи легітимації державної влади та контролю над владою

Конституційна система України та світовий правопорядок | Тема 4. Судова влада і судові системи | Тема 5. Конституційні системи США та Великої Британії | Тема 7. Конституційні системи Франції та України | Основні критерії оцінювання знань студентів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати