Головна

ПРОГРАМА КУРСУ

  1. IV. Література до всього курсу
  2. Бально-рейтинговая оценка знаний студентов по курсу
  3. Баранов Н. А. Лекции по курсу «Проблемы национальной безопасности и контроля над вооружениями». URL: http://nicbar.ru/naz_bez.htm
  4. Баранов Н. А. Лекции по курсу «Проблемы национальной безопасности и контроля над вооружениями». URL: http://nicbar.ru/naz_bez.htm
  5. Баранов Н. А. Лекции по курсу «Проблемы национальной безопасности и контроля над вооружениями». URL: http://nicbar.ru/naz_bez.htm
  6. Баранов Н. А. Лекции по курсу «Проблемы национальной безопасности и контроля над вооружениями». URL: http://nicbar.ru/naz_bez.htm
  7. Баранов Н. А. Лекции по курсу «Проблемы национальной безопасности и контроля над вооружениями». URL: http://nicbar.ru/naz_bez.htm

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет європейського права і правознавства

Кафедра міжнародного права

Т. О. СВИДА

ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу

Ужгород - 2013

Свида Т. О. Порівняльне конституційне право: навчально-методичні матеріали до вивчення курсу. - Ужгород: вид-во Ужгородського національного університету, 2013. - 26 с.

Навчально-методичні матеріали з курсу "Порівняльне конституційне право" рекомендує студентам систему організаційно-методичних заходів, які сприятимуть засвоєнню умінь і навичок із зазначеної дисципліни.

Рецензенти:

Динис Г. Г., кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права УжНУ;

Котляр О.І., кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права УжНУ.

Ó Т. О. Свида, 2013 рік


ЗМІСТ

Вступ ...3

Програма курсу...4

Структура дисципліни...6

Плани семінарських занять...7

Тематика рефератів...

Орієнтовні питання для підсумкового контролю...14

Рекомендована література для вивчення дисципліни ...11

Основні критерії оцінювання знань студентів...4


Вступ

Навчальна дисципліна "Порівняльне конституційне право" закладає базисні знання про основні сучасні конституційні традиції, закономірності їх формування та розвитку у порівняльно-правовій перспективі.

Знання з дисципліни "Порівняльне конституційне право" повинні сприяти поглибленню правової культури у сфері порівняльного аналізу закономірностей формування політичних і публічно-владних інституцій у різних країнах світу.

Метою дисципліни є вивчення загальних закономірностей функціонування національних конституційних систем як реального та ефективно діючого правопорядку, який закладає правові засади національних правових систем у їх порівняльно-правовому аспекті.

Значення дисципліни. Засвоєння предмету дозволить студентові самостійно оцінювати процеси законотворчості, конституційних реформ щодо їх відповідності світовим тенденціям та міжнародним стандартам; прогнозувати ефективність прийняття та дії окремих актів; оцінювати ситуацію, що склалась у тій чи іншій країні, з точки зору дотримання конституційних норм; формувати пропозиції щодо вдосконалення національного конституційного законодавства з метою приведення його у відповідність до європейських стандартів.

Студенти мають засвоїти:

- багатогранність конституціоналізму як фундаментальної правової цінності;

- місце конституційного права в системі права;

- витоки та основні етапи генези українського конституціоналізму та внесок української конституційно-правової думки у розвиток сучасного конституціоналізму;

- вплив досвіду інших держав, демократичних конституційно-правових стандартів на формування українського конституціоналізму.

Студенти повинні:

- оволодіти основними категоріями конституційного права;

- порівнювати українське конституційне законодавство з законодавством зарубіжних країн, встановлювати його подібність або відмінність з метою пошуку найбільш вдалого формулювання;

- виражати свої пропозиції щодо вдосконалення національного конституційного законодавства.

Ключовим є вміння практичного застосування здобутих знань для захисту конституційних прав та реформування правової системи України.

Забезпечувані компетенції:

1) фундаментальне знання Конституції України, основних інститутів і питань конституційного права, підходів до їхнього розв'язання в конституційному праві інших держав;

2) обізнаність в історії конституціоналізму в Україні та світі;

3) розуміння зв'язків конституційного права з іншими галузями національного права та міжнародного права.

Послідовність вивчення. Після засвоєння дисциплін «Теорія держави і права», «Історія держави і права», «Історія політичних і правових вчень», «Правничі системи сучасності».


ПРОГРАМА КУРСУМехатроные технологические машины в машиностроение. | Конституційні засади політичних інститутів та політичної системи

Основні способи легітимації державної влади та контролю над владою | Конституційна система України та світовий правопорядок | Тема 4. Судова влада і судові системи | Тема 5. Конституційні системи США та Великої Британії | Тема 7. Конституційні системи Франції та України | Основні критерії оцінювання знань студентів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати