На головну

Підбір та узагальнення літературних джерел

  1. Бібліографічний опис використаних джерел
  2. Більшовицький принцип підбору кадрів
  3. У кожній збірці з трьох пропозицій вкажіть тип кожного пропозиції щодо структури: просте, складносурядна, сложноподчиненное або бессоюзное.
  4. Вода природних джерел.
  5. Питання 6. Генезис літературних форм.

Випускна письмова кваліфікаційна робота виконується навчаються на основі аналізу чинного законодавства, підзаконних та інших нормативних актів, наукової, практичної і методичної літератури. Важливо, щоб випускник не тільки добре знав методологічну базу по темі дослідження, а й мав уявлення про фактичні правові наслідки застосування того чи іншого закону. Практично по будь-якій темі випускний письмовій кваліфікаційної роботи може використовуватися той чи інший закон Російської Федерації.

Для виконання випускної кваліфікаційної роботи навчається - випускнику рекомендується використовувати ряд нормативних правових актів:

- Конституція РФ;

- Федеральні закони РФ;

- Укази Президента РФ і постанови Уряду РФ;

- Нормативні акти органів виконавчої влади РФ;

- Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів РФ;

- Акти органів місцевого самоврядування;

-Державні стандарти, методичні вказівки, інструктивні листи тощо

Необхідна література по темі випускної письмовій кваліфікаційної роботи підбирається навчаються за допомогою предметних і алфавітних каталогів бібліотек. Для цих цілей можуть бути використані каталоги книг, покажчики журнальних статей, спеціальні бібліографічні довідники, тематичні збірники літератури, періодично випускаються окремими видавництвами, наявні в різних бібліотеках.

При підготовці випускний письмовій кваліфікаційної роботи використовуються монографії, підручники, навчальні посібники, довідники, а також статті, матеріали інформаційної мережі Інтернет, довідкові правові системи «Гарант», «Консультант +», «Кодекс», «Еталон» та ін.

Витяги з нормативних правових актів, авторські висловлювання та ін. Цитуються дослівно або викладаються своїми словами.

Випускну письмову кваліфікаційну роботу, особливо її теоретичну частину, слід наповнювати сучасним науковим матеріалом, а кожну проблему висвітлювати з урахуванням вітчизняних і зарубіжних наукових досягнень.

Навчається, приступає до виконання роботи, слід опанувати не тільки основним змістом, а й методологічними засадами, які дозволять йому провести аналіз фактичного матеріалу, встановити зв'язки і закономірності, зробити теоретичні та практично значущі висновки.

 Вибір і затвердження теми випускний письмовій кваліфікаційної роботи | Показники якості та критерії оцінки випускний письмовій кваліфікаційної роботи

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | Мета і завдання виконання випускний письмовій кваліфікаційної роботи | III СТРУКТУРА ВИПУСКНИЙ ПИСЬМОВІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ | Назва поміщається під рисунком по центру. | Змістовна частина випускний письмовій кваліфікаційної роботи | Microsoft PowerPoint | Нормативно-правові документи | Нормативно-правові документи | Опис електронних ресурсів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати