На головну

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  1. Заняття 1. Робота з наказами, Пояснювальна записками та графікамі Відпусток
  2. МЕТОДИЧНА ЗАПИСКА
  3. методична записка
  4. методична записка
  5. Пояснювальна записка
  6. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
  7. Пояснювальна записка

Методичні рекомендації щодо виконання випускної письмовій кваліфікаційної роботи розроблено для учнів професії 38.01.02 «Продавець, контролер-касир». Дані рекомендації розроблені на допомогу випускнику в процесі підготовки, виконання та оформлення випускний письмовій кваліфікаційної роботи. Рекомендації знайомлять з порядком підготовки, захисту, вимогами і правилами оформлення необхідних документів.

Методичні рекомендації складені відповідно до вимог до змісту, обсягу і структурі випускний письмовій кваліфікаційної роботи, що визначаються освітньою установою на підставі порядку проведення державної (підсумкової) атестації випускників, затвердженого федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання в сфері освіти, визначеного відповідно до Федерального закону від 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. від 25.11.2013) "Про освіту в Російській Федерації"

Виконання випускний письмовій кваліфікаційної роботи є завершальним і найбільш складним етапом в освітньому процесі навчального закладу, важливим інструментом підсумкового державного контролю якості освіти.

Випускна письмова кваліфікаційна робота є інтегративної роботою по декільком профільним дисциплінам, що об'єднує теорію і практику комплексного наукового розв'язання досліджуваної проблеми. У процесі підготовки і захисту випускної письмовій кваліфікаційної роботи випускник повинен показати свої знання і здатність вирішувати проблеми організації торгівлі, вміння працювати з теоретичним матеріалом, навички по самостійній роботі, письмового викладу матеріалу. Цим підтверджується відповідність вимогам державного освітнього стандарту початкової професійної освіти за фахом 38.01.02 Продавець, контролер-касир.

У методичних рекомендаціях відображені мета і завдання виконання випускний письмовій кваліфікаційної роботи, процедура вибору теми, вимоги до структури та змісту, складу і послідовність робіт з оформлення та захисту.

В результаті успішного захисту навчаються випускний письмовій кваліфікаційної роботи підсумкова атестаційна комісія приймає рішення про присвоєння випускнику кваліфікації «Продавець, контролер-касир». На підставі цього рішення видається документ - диплом про професійну освіту за фахом 38.01.02 «Продавець, контролер-касир»
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | Мета і завдання виконання випускний письмовій кваліфікаційної роботи

Вибір і затвердження теми випускний письмовій кваліфікаційної роботи | Підбір та узагальнення літературних джерел | Показники якості та критерії оцінки випускний письмовій кваліфікаційної роботи | III СТРУКТУРА ВИПУСКНИЙ ПИСЬМОВІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ | Назва поміщається під рисунком по центру. | Змістовна частина випускний письмовій кваліфікаційної роботи | Microsoft PowerPoint | Нормативно-правові документи | Нормативно-правові документи | Опис електронних ресурсів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати