Головна

I. Методичні вимоги до структури реферату та його змістом

  1. II. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  2. II. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи
  3. II. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

реферат являє титульна сторінка. Зразок титульного аркуша пропонується в Додатку № 1.

На сторінці 2 розташовується зміст реферату, яке включає в себе вступ, основну частину, висновок, список використаної літератури і додаток (якщо таке є). Див. Додаток № 2.

Вступмає містити: обгрунтування актуальності обраної теми, показ місця і ролі проблеми в досліджуваної дисципліни, рівень розробленості в літературі, формулювання мети і основних завдань роботи.

Основна частина реферату повинна складатися з 2 - 4 глав, які за бажанням студента можуть бути додатково розділені на пункти або пункти. План основної частини реферату студент розробляє самостійно. Рекомендуємо при складанні плану звернутися до розділу «Зміст теоретичних розділів дисципліни» даного методичного посібника.

Кожна глава реферату повинна починатися з нової сторінки.

В основній частині розкривається зміст основних питань, сучасні підходи і оцінки до їх розуміння, специфіка філософських проблем, проводиться аналіз сучасного реального стану розробленості даної проблеми. Ідеологізація реферату є неприпустимою. Кожна глава (пункт, параграф) повинна закінчуватися короткими, в 2 - 3 абзацу, узагальнюючими висновками.

Виклад основних питань слід вести своїми словами, грамотним, літературною мовою. Кожен новий абзац повинен мати логічну завершеність і цілісність. Необхідно помірне цитування різних джерел, з обов'язковими посиланнями на них.

Посилання (виноска) може бути внутритекстовой, внизу сторінки, кінцева.

при внутритекстовой засланні відразу після наведеної цитати вказується джерело цитування (номер роботи в списку літератури) і його сторінка. Приклад: [4, С. 48.].

посилання внизу сторінки переміщаються вниз тієї сторінки, на якій проводиться цитування. Після цитати вище основного тексту ставиться цифра (номер посилання), потім внизу сторінки після риски під відповідним номером наводиться джерело.

кінцеві посилання виносяться в кінець реферату та поміщаються на окремій сторінці. Нумерація таких посилань ведеться послідовно від початку і до кінця роботи.

Запозичений текст без посилань (виносок) на джерело цитування є плагіатом і служить підставою для незаліку реферату.

висновок має містити основні висновки по всім главам реферату.

Список використаної літератури оформляється відповідно до правил бібліографії. Роботи розташовуються в алфавітному порядку за прізвищами авторів і назв тих робіт, які мають колективне авторство. Після прізвища автора слід точну назву роботи, місце (місто) видання, назву видавництва, рік видання, обсяг роботи в сторінках.

Відповідно до навчально-методичних вимог, навчальна література повинна використовуватися терміном випуску не пізніше п'яти минулих років.

Роботи, тексти з інтернет-сайтів та інтернет-бібліотек, використані при написанні реферату, так само необхідно вносити в список використаної літератури, робити на них посилання (виноски).

Приклад оформлення списку використаної літератури розташований в Додатку № 3.

На останній сторінці контрольної роботи ставиться дата написання і підпис.

 САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА | II. Вимоги до редакційно-технічного оформлення реферату

Російська Федерація | CD-ROM - підручники і сайти | Семінар № 2. Піднесення Московського князівства і Московська Русь в XIV- початку XVII ст. | Семінар № 6. Монополістичний капіталізм початку XX ст. | Семінар № 7. Росія в роки російсько-японської і I Світової війни. | Семінар № 10. II Світова війна. Початок Великої Вітчизняної війни. | Семінар № 11. Велика Вітчизняна війна. СРСР в 1946-1953 рр. | Семінар № 12. СРСР в 1953-1985 рр. | Семінар № 13. Розпад СРСР (1985-1991 рр.). | Семінар № 15. Сучасний розвиток Росії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати