На головну

Крок 4. Вивчення ресурсного забезпечення, умов, факторів-впливів на організацію.

  1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
  2. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).
  3. В результаті вивчення дисципліни слухачі повинні
  4. В результаті вивчення дисципліни студент повинен
  5. В результаті вивчення теми слухачі повинні
  6. В результаті вивчення теми слухачі повинні
  7. Вибір теми, підбір та вивчення літератури

"... Мы, например, считаем, что чем больше у нас информации, тем более взвешенное решение мы примем. Эмпирические данные не подтверждают это расхожее мнение. В действительности увеличение объема информации просто усиливает нашу убежденность в своей правоте, никоим образом не влияя на правильность самого решения. Очень часто огромные массивы информации избыточны и не имеют ни малейшей ценности для процесса принятия решения».

С. Макридакис (Makridakis, 1990)

Під час складного процесу аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища необхідно приділяти увагу в однаковій мірі як загрозам, негативним явищам, так і сприятливим факторам, можливостям, тобто доцільно здійснити аналіз силового поля (Рисунок 13).

       
   


+ загрози -

 
 


стратегія розвитку організації

 
 


+ можливості -

Рисунок 13. Аналіз силового поля

Аналізувати необхідно тенденції, ресурси, результати діяльності.

Стейкхолдери оцінюють якість роботи організації за показниками, які ними обираються на власний розсуд, і дуже часто вони істотно відрізняються від критеріїв самооцінки організації. Відтак є дуже важливим на етапі обговорення стратегії, вироблення місії та системи цілей узгодити саме уявлення про кінцеві результати діяльності організації та критеріальну основу їх оцінювання.

Аналіз умов реалізації стратегії варто поєднати із аналізом певного попереднього проміжку в житті організації. Це дозволяє предметно зрозуміти, про які можливості, ресурси, умови йдеться, зробити аналіз предметним.

- Які зовнішні можливості ми мали за останні 5 років? Якими скористались? Які проігнорували? Якими не змогли скористатись?

- Які внутрішні переваги організації ми мали у останні 5 років? Як ними скористалися?

- Які внутрішні вади організації були суттєвими останні 5 років? Що ми зробили, щоб їх усунути?

- Які моделі з минулого організації хотілося би зберегти?

- Що з минулого організації ніяк не можна припускати далі?

Таким чином, сформуються «снігові кулі» (за Брайсоном) зовнішнього середовища щодо:

переваг:

· підтримка громадськості;

· відносно стабільне фінансування;

· спонсорська підтримка;

· позитивний імідж організації у стейкхолдерів.

загроз:

· бюрократичні бар'єри;

· відсутність чіткої планової політики зверху;

· зміна вищого керівництва;

· нові неперевірені освітні технології.

Оцінка ресурсів внутрішнього середовища (Таблиця 8) .

Людські: кваліфікація, стаж, стать, кар'єрна перспектива, плинність кадрів, тенденції в зміні структури персоналу.

Нематеріальні активи: управлінська культура, організаційні можливості, мікроклімат, репутація, імідж, ноу-хау.

Управлінський потенціал: вплив управління на ефективність діяльності організації, компетенція керівників, здібності до управління.Ефективність процесу вирішення проблеми. | Оцінка зовнішнього середовища.

Крок 1. Усвідомлення керівником необхідності стратегічного розвитку організації та ініціювання цього процесу. | Концепції управління стратегіями організації. | Із стратегічного розвитку навчального закладу | Команда проекту. | Недоліки командної роботи. | Крок 3. Аналіз цінностей організації, проблем, очікувань стейкхолдерів як основа для формулювання місії. | Опитувальник для аналізу та вирішення проблеми. | Конкурентний аналіз за М. Портером | Таким чином, 1-ий етап розробки програм розвитку - аналітичний (діагностичний, інформаційно-аналітичний ). | Крок 5. Формулювання місії організації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати