На головну

Ефективність процесу вирішення проблеми.

 1. Алгоритм вирішення ситуативних завдань
 2. вивчення культури як історичного процесу
 3. Вид конкретно-соціологічного дослідження визначається характером поставлених мети й завдань, глибиною аналізу соціального процесу та ін.
 4. Визначення кількісного та професійно-кваліфікаційного складу бригади виконавців виробничого процесу
 5. Вирішення суперечок та припинення дії договору
 6. Витоки культурного процесу Київської Русі. Прийняття християнства та його вплив на розвиток культури
 7. Вихідні дані для вирішення

Щоб процес вирішення проблеми був ефективним, необхідно:

1. Чітко сформулювати проблему. Бажано укласти це у форму запитання. Пошук та наявність конструктивної відповіді може підказати чи може організація цю проблему вирішити взагалі, навести на оптимальні шляхи розв'язання, викрити резерви ресурсного забезпечення тощо.

2. Довести, що саме дана проблема має стратегічне значення для організації. Перевіряти це необхідно у відповідності із цінностями, місією, цілями, прогнозованими результатами організації. Якщо вирішення проблеми сприятиме їх реалізації, то проблема дійсно є стратегічною.

3. Передбачити (зпрогнозувати) наслідки для організації від не вирішення проблеми. Якщо не вирішення проблеми є загрозливим для стратегії організації, то вона дійсно є стратегічною.

Аналіз проблем зумовлює пошук адекватних засобів їх вирішення (Таблиця 6).

Таблиця 6. Засоби вирішення проблем.

№ п/п Проблеми Засоби вирішення
1. Що і як повинно бути? Яких результатів хочемо досягти? Місія та мета програми
2. Що для цього треба зробити? Цілі-напрями, цілі-задачі діяльності
3. Хто і що саме повинен робоити? Система заходів
4. На який термін розрахована програма? Визначення строків та дат заходів
5. Які необхідні ресурси? Ресурсне забезпечення (кадрове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансове)
6. Хто відповідає за реалізацію програми? Організаційний механізм управління програмою (керівництво, обов'язки, відповідальність, права).
7. Як відстежується виконання програми? Розробка моніторингу програми, що вміщує механізми зворотного зв'язку (аналіз, контроль, корекція)
8. Як і на скільки виконана програма? Узагальнення результатів проекту. Формулювання висновків

Стейкхолдери та персонал організації мають дещо різні інтереси від стратегії розвитку, проте вони мають знайти спільні патерни, що потім підтверджується коаліційною угодою робочої групи. Наприклад (Рисунок 12):

Рисунок 12. Основа коаліційної угоди між навчальним закладом та вузом.

Необхідно розробити певний тест-опитувальник для виявлення стратегічних проблем, визначення ступеня їхньої складності та шляхів вирішення (Таблиця 7).

Таблиця 7. «Лакмусовий тест» для стратегічних проблем

1. Чи ця проблема є у порядку денному керівника організації? Так Не знаю Ні
2. Коли труднощі, пов'язані із цією стратегічною проблемою, стануть для вас актуальними? Вже зараз Зовсім скоро Через рік
3. Чи вимагає стратегічна проблема:
 • запровадження нових цілей діяльності
 • значних змін у структурі організації
 • модернізації діяльності
 • збільшення персоналу
 • змін у зарплатні?
Так Скоріше ні Ні
4. Хто з керівників повинен взяти на себе відповідальність за вирішення проблеми? Директор Заступник 1 Заступник 2
5. Якими можуть бути наслідки не вирішення проблеми? Неефективність організації Низький імідж організації Ліквідація організації

 Опитувальник для аналізу та вирішення проблеми. | Крок 4. Вивчення ресурсного забезпечення, умов, факторів-впливів на організацію.

Крок 1. Усвідомлення керівником необхідності стратегічного розвитку організації та ініціювання цього процесу. | Концепції управління стратегіями організації. | Із стратегічного розвитку навчального закладу | Команда проекту. | Недоліки командної роботи. | Крок 3. Аналіз цінностей організації, проблем, очікувань стейкхолдерів як основа для формулювання місії. | Оцінка зовнішнього середовища. | Конкурентний аналіз за М. Портером | Таким чином, 1-ий етап розробки програм розвитку - аналітичний (діагностичний, інформаційно-аналітичний ). | Крок 5. Формулювання місії організації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати