На головну

Із стратегічного розвитку навчального закладу

  1. Аналіз загальноекономічних показників розвитку регіону.
  2. Аналіз стратегічного портфелю компанії
  3. Архітектура та мистецтво: тенденції розвитку
  4. Біотехнологія: визначення поняття, етапи розвитку, пріоритетні завдання
Зміст роботи Відповідальний Дата Примітка
1 засідання 1. Виступ керівника щодо можливостей і перспектив розвитку НЗ 2. Аналіз умов: - навчального процесу - виховного процесу - фінансово-економічної та матеріальної бази 3. Створення робочої групи з членів ради        
2 засідання 1. Обговорення цілей і задач спільної діяльності. 2. Укладання меморандуму між членами робочої групи. 3. Розробка плану діяльності.      
3 засідання   1. Обговорення цінностей, місії організації. 2. Обговорення стратегічних цілей організації. 3. Обговорення концептуальних ідей розвитку організації.      
4 засідання 1. Обговорення плану стратегічного розвитку за основними розділами. 1 розділ. 2 розділ. 3 розділ. 4 розділ. 5 розділ.      
5 засідання 1. Заслуховування експертної комісії, висновків рецензентів плану стратегічного розвитку. 2. Розробка моніторингу плану. 3. Розробка критеріїв та показників ефективності плану. 4. Розробка системи заохочення для персоналу.      
6 засідання 1. Заслуховування ходу виконання стратегічного плану за розділами. 2. Аналіз виниклих проблем та варіантів їх рішення. 3. Проведення консультацій із складних проблем розвитку.        
7 засідання 1. Проведення відкритих семінарів, творчих звітів, зустрічей із колективом та стейкхолдерами, надання інформації, випуск інформаційних бюлетенів.      

Процес розробки стратегії має бути прямим і відкритим. Це створює ситуацію усвідомлення необхідності змін, мотивованості персоналу до впровадження стратегічних ідей, легітимності самого плану розвитку, широкої підтримки та психологічної безпеки для керівництва.

Керівник виступає у ролі фасилітатора: він не навчає, а спрямовує колектив у необхідне творче русло. Це не означає маніпулятивність для особистої безпеки керівника. Фасилітаторська функція керівника реалізуються через:

- Знання особливостей колективу та правників.

- Вміння побудувати роботу в колективі та керувати ним під час планувальної діяльності.

- Швидко завоювати довіру, лідерські позиції в колективі.

- Вміння допомогти розкомплектуватись, встановити партнерські стосунки, розвинути навички взаємодії, конструктивного спілкування, врегульовувати конфлікти.

- Здатність до аналітичної діяльності, вміння застосовувати різні технології аналізу, робити відповідні узагальнення та висновки.

- Чітке усвідомлення цілей та бажаних результатів діяльності колективу.

- Збереження ентузіазму, почуття гумору, інтуїтивного відчуття, щирого ставлення до людей на усіх етапах планово-прогностичної діяльності.

- Вміння ставити людей в ситуації необхідності самостійно прийняти рішення, визначення методів та змісту діяльності.

- Вміння заохочувати та морально підтримувати навіть незначні успіхи персоналу.

Така фасилітативна поведінка свідчить про прагнення керівника дійти згоди з усіма членами організації у такому важливому питанні, як визначення стратегії розвитку організації. Колись Б. Франклін сказав: "Троє можуть зберегти таємницю лише за умови, що двоє з них мертві." Кожен із членів творчої групи обмінюється інформацією про стратегію з іншими членами колективу. Він не тільки розповідає, що робиться у творчий групі, а й передає їй побажання, реакції та невдоволення осіб, які до неї не увійшли.

Керівникові необхідно:

1. Сформувати проблему.

2. Запропонувати систему цілей.

3. Пояснити наявність ресурсного забезпечення.

4. Бути готовим до конструктивної дискусії.

5. Запропонувати стимули.

6. Задіяти підтримку зовнішнього та внутрішнього середовища.

7. Бути готовим до прийняття відповідальності, застосування влади.Концепції управління стратегіями організації. | Команда проекту.

Крок 1. Усвідомлення керівником необхідності стратегічного розвитку організації та ініціювання цього процесу. | Недоліки командної роботи. | Крок 3. Аналіз цінностей організації, проблем, очікувань стейкхолдерів як основа для формулювання місії. | Опитувальник для аналізу та вирішення проблеми. | Ефективність процесу вирішення проблеми. | Крок 4. Вивчення ресурсного забезпечення, умов, факторів-впливів на організацію. | Оцінка зовнішнього середовища. | Конкурентний аналіз за М. Портером | Таким чином, 1-ий етап розробки програм розвитку - аналітичний (діагностичний, інформаційно-аналітичний ). | Крок 5. Формулювання місії організації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати