Головна

Елементами проектного аналізу можуть виступати: суб'єкти управління; цінності; норми; принципи; місія; цілі; методи; засоби; ресурси; умови; структура та механізми управління.

  1. I. Структура и оформление деловых писем
  2. II. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
  3. III СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ ПИСЬМЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ
  4. Nbsp;   Структура УКТ ЗЕД
  5. PR-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ
  6. А. Структура содержания дисциплины (1 модуль)
  7. Административная юрисдикция: основные черты, принципы, структура

Умови для проектування - це:

· Необхідність виходити із проблем закладу, які треба вирішувати.

· Наявність декількох альтернативних підходів до шляхів розв'язування проблеми.

· Наявність особи або групи людей, які здатні до розробки проектних рішень.

· Готовність керівника до проектної роботи.

· Уявлення про можливі результати проектування.

· Прийняття для себе ролі координатора в проектній діяльності.

· Розробка чіткої та максимально обґрунтованої концепції.

· Виокремлення проектної роботи у самостійний вид управлінської діяльності.

· Наявність необхідних та технічних засобів для проектування.

Управлінський проект складається із трьох обов'язкових елементів:

1. Види діяльності керівника під час роботи з проектом:

а) Операційні: аналіз - планування - організація - контроль - регулювання - аналіз.

б) Соціально-психологічні: організація команди (розподіл обов'язків, визначення прав та відповідальності, активізація, мотивація, стимулювання)

2.Інформаційно-технологічна модель управління. Її сутність полягає у детальному змалюванні технології впровадження проекту.

3. Система управління персоналом проекту:

- планування кадрових потреб проекту;

- набір та відбір персоналу для практичної діяльності;

- професіональна орієнтація, навчання персоналу;

- моніторинг трудової діяльності учасників проекту;

- оцінка діяльності персоналу;

- визначення зарплати, пільг, стимулювання відповідно до результату та якості діяльності.

Життєвий циклпроектної роботи утворюють макроцикли:

1. Передпроектний аналіз.

2. Планування проекту.

3. Організація виконання проекту.

4. Підведення підсумків проектної діяльності.

Інші автори пропонують виокремлювати такі етапи проектування, як:

А). Теоретичний: теорія створення проекту.

Б). Рефлексивний: самоосмислення, самоаналіз.

В). Експериментальний: апробація, впровадження.

Г). Коригуючий: уточнення завдань, змісту.

Д). Заключний: підведення підсумків, результатів.Проектні принципи | Функції керівника у процесі проектування

Теоретичні основи програмно-цільового підходу до управління розвитком навчального закладу | Проектування як технологія реалізації програмно-цільового підходу. | Програми розвитку, цільові проекти: сутність, особливості, класифікація. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати