Головна

Проектні принципи

  1. Oсновні принципи побудови назв сполук з аніонними, катіонними та нейтральними комплексами
  2. Антропогенні екосистеми. Екосистема сучасного міста. Вплив урбанізації на природу. Архітектурно-містобудівні аспекти будівельної екології. основні принципи урбоекології
  3. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
  4. Вихідні складові теорії діалектики: рівні діалектичного мислення, принципи, категорії
  5. Генетична інженерія, визначення поняття. Основні принципи генетичної інженерії
  6. Гуманітарний та соціальний розвиток Збройних Сил України: сутність, мета та принципи

В основі розробки проектів лежать два основних принципи:

· обгрунтованість, тобто прорахування забезпечення досягнення цілей необхідними ресурсами;

· реалістичність, тобто орієнтація проекту не на всі проблеми одночасно, а на практичне рішення найбільш значущих.

Під час реалізації проектів провідними є два принципи:

· Конкретизація проектів планами та механізмами реалізації.

· Результативність, тобто реалізація проектів повинна забезпечувати певні результати.

Робота над стратегічним проектом вимагає чіткості, логічності, впорядкованості. Цьому слугують проектні карти.

План - карта технолога - проектувальника

1. Розробка робочих уявлень про об'єкт проектування.

2. Розробка робочих понять для проектування.

3. Розробка технологічних схем інформаційно - аналітичного забезпечення проектування.

4. Розробка процедур нормативно - правового забезпечення.

5. Розробка процедур ресурсного забезпечення.

6. Розробка технологічних схем моніторингу проекту.

План - карта консультанта - експерта проекту

1. Розробка схеми експертизи.

2. Розробка параметрів та критеріїв експертизи.

3. Розробка робочих процедур експертизи.

4. Розробка способів оформлення та повідомлення результатів експертизи.

5. Розробка нормативно - правової база експертизи для управління проектом.

План - карта координатора проекту

1. Розробка схеми стратегічного планування.

2. Розробка процедури визначення місця.

3. Розробка процедури цілепокладання.

4. Розробка процедури узгодження діяльності об'єктів та суб'єктів проекту.Проектування як технологія реалізації програмно-цільового підходу. | Елементами проектного аналізу можуть виступати: суб'єкти управління; цінності; норми; принципи; місія; цілі; методи; засоби; ресурси; умови; структура та механізми управління.

Теоретичні основи програмно-цільового підходу до управління розвитком навчального закладу | Функції керівника у процесі проектування | Програми розвитку, цільові проекти: сутність, особливості, класифікація. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати