На головну

ГРУПОВА ДИСКУСІЯ ЯК МЕТОД ГРУПОВОЇ РОБОТИ

 1. D графіка. Методи 3D моделювання, достоїнства і недоліки.
 2. Ex.7. Використовуючи текст, складіть список слів, які називають основні методи дослідження хворих і цілі їх використання. Складіть пропозиції з цими словами.
 3. G ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Метод правового регулювання, характеризується
 4. I. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 5. I. Методичні вимоги до структури реферату та його змістом

дискусія від латинського «discussion» (розгляд, дослідження):

· Спосіб організації спільної діяльності з метою інтенсифікації процесу прийняття рішення в групі;

· Метод навчання, що підвищує інтенсивність і ефективність процесу сприйняття за рахунок активного включення учнів в колективний пошук істини.

Групова дискусія відноситься до методів групової психокорекції. Поряд з терміном «групова дискусія» вживаються такі поняття, як «вільна дискусія», «неструктурована дискусія», та ін. Традиційно групову дискусію відносять до вербальних методів, так як основним засобом взаємодії тут є вербальна комунікація, а в центрі аналізу перебуває переважно вербальний матеріал. Подібний розподіл кілька умовно, так як аналіз невербальної поведінки узгодженості або суперечливості вербальної і невербальної комунікації становить істотний аспект групової дискусії.

дискусія - це один з ефективних способів активізації групи для вирішення багатьох інших завдань, досягнення інших афектів і результатів. Зазвичай дискусія протікає години за півтора.

Застосовується цей метод з метою навчання, розвитку, встановлення взаємовідносин в групі, а також в психотерапевтичних цілях.

За процедурою групова дискусія є колективне обговорення якої-небудь проблеми, кінцевою метою якого є досягнення певного спільної думки з нею. В ході дискусії відбувається колективне зіставлення думок, оцінок, інформації з обговорюваної проблеми. Психологічна цінність дискусії полягає в тому, що завдяки принципу зворотного зв'язку і майстерності керівника кожен учасник отримує можливість побачити, як по-різному можна підійти до вирішення однієї і тієї ж проблеми, як великі індивідуальні відмінності людей в сприйнятті та інтерпретації одних і тих же ситуацій.

Лекція 27 УЧЕБНАЯ ДІЯЛЬНІСТЬ(4 години)

Тема: ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

план

 1. Навчання і розвиток
 2. Поняття навчальної діяльності (УД), її основні характеристики.
 3. Предметний зміст УД.
 4. Структура УД.
 5. Навчальна завдання в структурі УД.
 6. Навчальні дії.
 7. Контроль і оцінка в структурі УД.


Умови застосування методу | характеристики УД

алгоритмізованого навчання | Теорія поетапного формування розумових дій | Типи орієнтовної основи дій. | НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК | В) Система розвиваючого навчання Давидова-Ельконіна | Лекція 26. Концепції навчання і їх психологічні підстави (продовження) | Історична довідка | | мозкові атаки | Модифікації процедури проведення мозкового штурму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати