На головну

Проблемою називається пізнавальне утруднення, викликаного невідповідністю наявних знань вимогам нового завдання

  1. Gt; завдання
  2. II-2. 1. Постановка завдання прийняття рішень на дискретній керованому процесі
  3. II-2.3. Постановка завдання ухвалення рішень на конечношаговом керованому процесі
  4. II-2.4. Прикладні завдання. Приклади керованих процесів
  5. II-2.5.1. Постановка задачі

Усвідомлення цієї невідповідності призводить до того, що проблема трансформується в завдання. Проблема вирішується поетапно:

аналіз проблемної ситуації -формулірованіе проблеми - визначення шляхів її вирішення - вирішення проблеми - перевірка правильності рішення.

Специфіка проблемного навчання полягає в тому, що зняття протиріччя можливо лише при наявності певних передумов: деяких знань з питання, на які належить відповісти (раніше вивчене, міжпредметні і внутрішньопредметні зв'язку, досвід вирішення подібних проблем і т. П). Знання, здобуті в результаті активного пошуку, більш міцні, глибокі і мобільні (вони легко переносяться в нові умови, що говорить про високу якість). Однак не завжди можна (відсутні передумови рішення) і не завжди потрібно (якщо питання не має фундаментального значення для вивчення всього курсу) організовувати навчання по проблемному типу: краще, складаючи план вивчення розділу або великої теми, проаналізувати його з точки зору важливості включених в нього питань, наявність передумов вирішення, (всередині і міжпредметні зв'язки) і виділити ті питання, які підлягають предметного побудови; з огляду на необхідність підготовки учнів до проблемного уроку, забезпечити повторення відповідних тем або розділів.

Різновидами проблемного навчання є різноманітні ділові та імітаційні ігри, евристичні бесіди в їх основі завжди лежить наявність проблеми. Проблемне навчання дозволяє учням досягати глибоких знань шляхом інтерпретування, застосування та оцінки інформації.

Переваги проблемного навчання:

- Вчить мислити логічно, науково, творчо.

- Робить навчальний матеріал більш доказовим і переконливим, формує не просто знання, а знання-переконання.

- Сприяє формуванню міцних знань, т. К. матеріал здобутий самостійно міцно зберігається.

- Формується почуття впевненості в своїх силах, радість, задоволення від напруженої розумової діяльності.

- Формує в учнів елементарні навички дослідницької діяльності.

- Розвиває інтерес до конкретного навчального предмету і вченню взагалі.

Недоліком проблемного навчання є те, що воно можливе тільки при створенні певних умов. Цей вид навчання вимагає від викладача високої кваліфікації, здатності його самого здійснювати етапи перебігу такого навчання. Учні ж повинні бути відмінно підготовлені і повинні мати певні здібності і вміння. Проблемне навчання, крім того, займає досить багато часу. Тому цей вид навчання повинен застосовуватися до учнів диференційовано і в поєднанні з іншими видами навчання.

Лекція 23 КОНЦЕПЦІЇ НАВЧАННЯ ТА ЇХ ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ(Продовження)

план:

1. Програмоване навчання.

2. алгоритмізованого навчанняПринципи традиційної й гуманістичної парадигми навчання | Програмоване навчання.

Сім'я як основна форма виховання. | Типи і стилі батьківського виховання. | Стилі батьківського виховання | Вплив міжособистісних стосунків у сім'ї на виховання дітей в сім'ї | Сімейні передумови розвитку неврозів у дітей | Загальний корекційний підхід | Корекція взаємовідносин батьків з дітьми | Корекція взаємовідносин вчителя з учнями | Общепсихологическая основа формування напрямів навчання | Традиційне навчання. Гідності й недоліки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати