На головну

Предмет і засоби педагогічної діяльності.

  1. I. Гіполіпідемічні засоби.
  2. I. Об'єкт і предмет політології.
  3. IV. ОЦІНОЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО І рубіжного контролю
  4. XV. Додатковий матеріал. Прочитайте опису предметів і зіставте їх з картинками.

Педагогічна діяльність - це діяльність, яка забезпечує відносини, що виникають між людьми при передачі духовно-практичного досвіду від покоління до покоління. Педагогічна діяльність складається з двох видів: наукової и практичної. Педагогічна діяльність - це виховує і навчальне вплив вчителя на учня, спрямоване на особистісний, інтелектуальний, і діяльнісної розвиток, що є основою його саморозвитку та самовдосконалення.

Доросле покоління громадян завжди прагне передати молодшому поколінню накопичений духовний і практичний досвід людства - культуру, щоб суспільство могло зберігатися і розвиватися. Тому людина, що володіє культурою, є однією з головних цілей суспільства. Для досягнення такої мети в суспільстві організується спеціальна діяльність - педагогічна.

Але передати всю культуру за допомогою педагогічної діяльності неможливо. Для цієї діяльності відбирається необхідна і обов'язкова для оволодіння частина культури, Що представляє деяку сукупність духовного і практичного досвіду в формі знань і умінь користуватися ними, у формі вищих моральних якостей.Засоби, За допомогою яких здійснюється педагогічна діяльність, є, перш за все, природні властивості і якості, що належать людині: органи чуття та опорно-руховий апарат; соціальні якості (здатність усвідомлювати, розуміти, користуватися знанням і вмінням); а також допоміжні засоби: різного роду інструменти, в тому числі книги, письмове приладдя і т. п.

Педагогічна діяльність здійснюється сукупністю дій, Що призводять до результату, відповідного мети. Ця сукупність являє собою два види педагогічної діяльності: наукова и практична.

Наукова педагогічна діяльність - Це вид педагогічної діяльності, метою якої є отримання нових знань про педагогічні відносинах дорослих і дітей і формах їх розвитку. Наукова педагогічна діяльність складається з двох видів: теоретичної и експериментальної.

Наукова діяльність вивчає всю сукупність відносин, що виникають у педагогічній сфері, і виробляє рекомендації, норми і форми наукової організації практичної діяльності.

Практична педагогічна діяльність - Це вид педагогічної діяльності, метою якої є передача необхідної частини культури і досвіду старшого покоління молодшому.

В практичній педагогічній діяльності відбувається передача культури (досвіду) молодшому поколінню.

Практична педагогічна діяльність складається з двох видів: навчальної и виховної.

2. Структура педагогічної діяльності включає в себе:

-мотивація педагогічної діяльності,

-мета,

-предмет,

-засоби,

-способи,

-результат.

Мотиви педагогічної діяльності є одним з найважливіших компонентів.

зовнішні мотиви: 1) -мото досягнення; 2) -престіжності роботи в певному освітньому закладі.

внутрішні мотиви

- Орієнтація на процес і результат своєї діяльності: особистісний та професійний ріст, самоактуалізація. У специфічній формі взаємодії дорослого і дитини проявляється домінування або мотив влади (Потреба в домінуванні). Ознаками потреби домінування є такі бажання: -бажання контролювати своє соціальне оточення;

-воздействовать на поведінку інших людей і направляти його радою, оманою переконанням, наказом;

- Спонукати інших діяти у відповідності зі своїми потребами і почуттями;

- Домагатися їх співпраці; -убеждать їх в своїй правоті.

метапедагогічної діяльності -розвиток навчається в цілому, становлення його як особистості і суб'єкта навчальної діяльності. Якщо вона досягається, то стає результатом.

предметомпедагогічної діяльності є організація навчальної діяльності учнів, спрямованої на освоєння ними соціокультурного досвіду як основи і умови розвитку.

засобамипедагогічної діяльності є наукові знання. «Носіями» знань є тексти підручників або їх уявлення відтворювані учнем при організації вчителем спостережень (на лабораторних, практичних заняттях та ін.).

способамипередачі социокультуре досвіду в педагогічній діяльності є: пояснення, показ, ілюстрація, спільна робота з учнями за рішенням навчальних завдань, лабораторні та практичні роботи учнів.

продуктом або результатомпедагогічної діяльності є формований індивідуальний досвід учня.Психологічні основи саморегуляції і способи саморегуляції психічного стану педагога. | Мотивація педагогічної діяльності. Загальна характеристика педагогічної мотивації

Лекція 4 КОНЦЕПЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ (продовження) | Теорія проб і помилок Е. Торндайк (кінець 19- початок 20 ст). | Операційна концепція Ж. Піаже (20-і роки 20 століття) | S-O і S-S моделі навчання | Загальні і спеціальні здібності педагога. | Учитель як суб'єкт педагогічної праці | Загальна характеристика стилю діяльності | Індивідуальний стиль діяльності | Збереження психологічного здоров'я вчителя як фактор ефективності його педагогічної діяльності | Етапи професійного становлення педагога. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати