На головну

II. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

ПРИМІРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

спеціалізація - оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ (вузька спеціалізація - діяльність оперуповноваженого карного розшуку)

 №теми  Найменування розділу, теми дисципліни, видів самостійної роботи Л С  ПЗ  ЛР  КР  Всього ауд.  СРС  всього
   Розділ I. Загальна частина -   -
 1-2.  Поняття, зміст і призначення кримінального процесу (судочинства). Типи, форми і види кримінального процесу - -    
 3.  Принципи кримінального судочинства - -    
 4.  Учасники кримінального судочинства. - -    
 5.  Докази і доказування в кримінальному процесі (судочинстві). - -    
 6.  Заходи процесуального примусу - -    
 7.  Процесуальні документи, клопотання і скарги, терміни, процесуальні витрати      
 8.  Реабілітація та інше відшкодування шкоди в кримінальному судочинстві        
   Практикум            
   Підготовка до заліку            
   залік            
   Розділ II. особлива частина - - -
 9-10.  Порушення кримінальної дела.Предварітельное розслідування і його форми. - - - -
 11-12  Загальні умови попереднього розслідування. Залучення в якості обвинуваченого. - - - -
 Слідчі дії. - - - -
 14-16  Призупинення та відновлення попереднього розслідування. Закінчення попереднього розслідування. Особливості провадження дізнання - - - -
 17-19  Нагляд і контроль в досудових стадіях Підсудність і підготовка до судового засідання. Загальні умови судового розгляду. - - - -
 20-21  Порядок судового розгляду. Постанова вироку        
 Особливий порядок судового розгляду. - - - -
 23-25  Виробництво в суді другої (апеляційної) інстанції. Виконання вироку. Перегляд вступили в законну силу судових рішень - - - -
 26-28  Особливості провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх. Особливості провадження про застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості провадження у кримінальних справах щодо окремих категорій осіб. - - -
 29-30  Міжнародне співробітництво в сфері кримінального судочинства. Особливості кримінального процесу зарубіжних держав. - - -  -
   Курсова робота            
   Підготовка до іспиту            
   іспит            
   Разом: - - -

 | Спеціалізація - адміністративна діяльність органів внутрішніх справ, вузька спеціалізація - діяльність дільничного уповноваженого поліції

| | | | | | | | | Тема 5. Докази і доказування в кримінальному процесі (судочинстві). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати