На головну

Її роботи

  1. Die Stellensuche - пошук місця роботи
  2. А - схема і принцип роботи вентилятора фірми «Холсет»; б - гідромуфта привода вентилятора двигуна КамАЗ
  3. Бажаємо творчих успіхів і задоволення від роботи!
  4. Безпека праці під час пастеризації молока, обслуговування холодильних установок та роботи на сепараторах
  5. Безпека праці під час роботи з бджолами
  6. Безпека праці підчас роботи з посудинами Дьюара

В цьому пункті наводиться схема організаційної структури управління, визначається її приналежність до основних видів організаційних структур. Наводяться основні характеристики структури управління (переваги та недоліки).

Наводиться характеристика функцій та обов'язків, виконуваних головними спеціалістами.

На основі інформації, що міститься в річних звітах по господарству, можна розрахувати окремі критерії діагностики та оцінки існуючих (та проектних) структур управління.

Y1 - число заступників начальника відділу; Y2 - кількість бюро у відділі (начальників бюро); Y3 - кількість груп (старших виконавців); Y4 - чисельність виконавців; X - чисельність службовців відділу.

Таблиця 10

Економічна ефективність роботи апарату управління на підприємстві за 2011 - 2013 р.

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2013 р. до 2011 р., % (+, -)
Загальні показники        
Валова продукція, всього, тис. грн..        
Прибуток, тис. грн.        
Середньорічна чисельність працівників, чол..        
Чисельність управлінського персоналу, чол.        
Фонд заробітної плати, всього, тис. грн.        
- в т. ч. управлінського персоналу, тис. грн.        
Загальна сума затрат, тис. грн.        
Затрати праці і коштів в управлінні, тис. грн.        
Валовий прибуток, тис. грн.        
Чистий прибуток, тис. грн.        
Економічність апарату управління  
Питома вага затрат на управління в загальній сумі витрат по господарству, %        
Питома вага працівників управління в загальній чисельності працюючих , %        
Середня заробітна плата працівників апарату управління, грн.        
Питома вага заробітної плати працівників апарату управління в загальному фонді заробітної плати, %        
Припадає середньорічних працівників на одного управлінського працівника        
Результативність управління  
Вироблено валової продукції на одного управлінського працівника, тис. грн.        
Отримано прибутку на одного управлінського працівника, тис. грн.        
Валовий прибуток на 1 грн. витрат, пов'язаних з управлінням, тис. грн.        

 Аналітична модель Альтмана | Досліджуваному господарстві

Мета і завдання курсової роботи | Вибір теми, підбір та вивчення літератури | Таблиці друкуються 12 шрифтом через 1 інтервал. | Інформація для загальної характеристики господарств району | Коефіцієнти оцінки оборотності активів | Показники грошової та бальної оцінки землі по господарствах Глухівського району |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати