На головну

Таблиці друкуються 12 шрифтом через 1 інтервал.

  1. Quot;Переправа через річку ".
  2. Алгоритм 5.2. Побудова таблиці предиктивного аналізу
  3. Бізнес через Internet
  4. Большое диагностическое значение имеет нарастание нейтрофильного лейкоцитоза (контроль через час), учащение пульса, УЗИ.
  5. Виділення таблиці
  6. Власне через призму негативних вчинків людини прослідковується її психологічна залежність від набутих шкідливих звичок, які переростають у хвороби і/або призводять до злочинів.
  7. Властивості таблиці

Приклад оформлення змiсту

ЗМІСТ

ВСТУП  
Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ПІДПРИЄМСТВАХ    
1.1. Маркетингове управління: концепція сучасного маркетингу та його процес  
1.2. Маркетингове планування та вибір стратегії як невід'ємна складова управління маркетинговою діяльністю  
1.3. Сучасний стан та методи управління маркетинговою діяльністю на українських та закордонних підприємствах  
РОЗДІЛ 2. Аналіз стану управління маркетинговою діяльністю ТОВ АФ «ім. Чапаєва»  
2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства  
2.2. Аналіз організаційної та управлінської структури підприємства  
2.3. Аналіз стану управління маркетинговою діяльністю ТОВ АФ «ім. Чапаєва»  
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВ АФ «ІМ. ЧАПАЄВА»  
3.1. Організаційно-економічні заходи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю ТОВ АФ «ім. Чапаєва»  
3.2. Обґрунтування обраних стратегій реалізації продукції закритого ґрунту на місцевому споживчому ринку  
3.3. Визначення ефективності реалізації запропонованого проекту вдосконалення маркетингової діяльності ТОВ АФ «ім. Чапаєва»  
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
ДОДАТКИ  

Приклад оформлення назви роздiлу та питання в текстi роботи

Розділ 1. Теоретико-методичні основи управління маркетинговою діяльністю в підприємствах

1.1. Маркетингове управління: концепція сучасного маркетингу та його процес

Особлива увага приділяється викладенню тексту роботи. Він повинен йти в розрізі питань з обов'язковим їх виділенням.

Крапка в кінці назви розділу, питання не ставиться.

Розділи (наприклад 1.2; 2.2) починаються після закінчення попереднього. Заголовки від тексту і один від одного відділяються одним незаповненим рядком.

Для доповнення тексту в роботі можуть бути використані таблиці, графіки, схеми, малюнки. Вони можуть розміщуватися у будь-якій частині цього чи наступного аркуша, але після посилання на них, а не до цього. Всі таблиці, графіки повинні мати назви, бути пронумеровані (можна використовувати або наскрізну нумерацію або нумерацію відповідно до відповідної частини роботи) та супроводжуватися пояснюючим текстом.

Використана література вказується в алфавітному порядку авторів. По кожному джерелу слід вказати прізвище та ініціали автора, назву роботи, видавництво, місце, рік видання та кількість сторінок. Наприклад: Гаркавенко С. С. Маркетинг. - К.: Лібра, 1996. - 384 с.

Після тексту висновків та пропозицій студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Вступ

Обсяг повинен складати 1-2 сторінки, але не більше 3.

Обґрунтовується актуальність (важливість, сучасність, необхідність, зацікавленість особи) обраної теми.

Тема курсової роботи: «______________________»

Об'єкт дослідження___________________

Предмет дослідження__________________

Мета дослідження (пошук шляхів вдосконалення, покращення; створення системи).

Завдання дослідження (що вивчається, розглядається, аналізується в роботі).

Методи дослідження: монографічний (аналіз вторинної інформації - підручники, періодичні видання, Internet), економіко - статистичний, розрахунково - конструктивний, дедуктивний; прийоми: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення.

Джерела інформації: вторинної - __________________

первинної - __________________

! Вступ не повинен містити жодних визначень, класифікацій, систематизації.

! Нумерація починається з 4 сторінки(1 - титульний аркуш, 2 - план, 3 - вступ; аркуш із завданням на курсову роботу розташовується після титульного, але не враховується при нумерації)

 Вибір теми, підбір та вивчення літератури | Інформація для загальної характеристики господарств району

Мета і завдання курсової роботи | Коефіцієнти оцінки оборотності активів | Аналітична модель Альтмана | Її роботи | Досліджуваному господарстві | Показники грошової та бальної оцінки землі по господарствах Глухівського району |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати