Головна

Вибір теми, підбір та вивчення літератури

  1. Аналіз наукової літератури з теми
  2. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
  3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).
  4. В результаті вивчення дисципліни слухачі повинні
  5. В результаті вивчення дисципліни студент повинен
  6. В результаті вивчення теми слухачі повинні
  7. В результаті вивчення теми слухачі повинні

Тему курсової роботи студенти обирають самостійно відповідно до тематики методичних вказівок.

Курсову роботу виконують на основі вивчення літературних джерел, інструкцій, а також планових, облікових і звітних матеріалів конкретного підприємства, на базі якого буде розроблятися тема.

Приступаючи до виконання курсової роботи студент повинен самостійно або з допомогою керівника підібрати матеріал, який буде покладено в її основу, скласти детальний список необхідної літератури (книги, брошури, статті), вивчити літературу і зробити висновки.

Перш за все, необхідно ознайомитися з нормативними та інструктивними матеріалами, монографіями, статтями, підручниками та навчальними посібниками.

Необхідну літературу студент повинен підбирати за каталогом або довідковою картотекою бібліотеки, в мережі Інтернет.

2.2. Складання плану курсової роботи

Після підбору та ретельного вивчення літератури студент складає план, в якому необхідно врахувати та розглянути:

- теоретичні основи теми; основні поняття та їх зміст; класифікація та види предмету дослідження;

- основні закономірності та зв'язки;

- роль аспекту, що розглядається, для діяльності менеджера;

- особливості реалізації теми в аграрному секторі;

- природно - економічну характеристику господарства, що досліджується;

- організаційну структуру управління та ефективність її функціонування;

- особливості реалізації досліджуваної теми в діяльності управлінського апарату;

- шляхи вдосконалення організаційної структури управління та її функціонування;

- рекомендації щодо вдосконалення реалізації досліджуваної теми в господарстві.

Орієнтовний план для виконання курсової роботи (тема 1)

Вступ

1. Теоретичні основи реалізації теми

1.1. Поняття та сутність теми

1.2. Роль і значення теми в діяльності менеджера

1.3. Особливості застосування (реалізації) теми в аграрному секторі

2. Аналіз стану реалізації теми в ___

2.1. Природно - економічна характеристика господарства

2.2. Характеристика організаційної структури управління та оцінка ефективності її функціонування

2.3. Реалізація (особливості реалізації) теми в діяльності управлінського апарату ___

3. Шляхи вдосконалення теми в діяльності ___ (управлінського персоналу)

3.1. Шляхи вдосконалення функціонування організаційної структури управління

3.2. Проектування та обґрунтування змін для підвищення ефективності реалізації теми

Висновки і пропозиції

Перелік використаних літературних джерел (використані літературні джерела)

Додатки

Орієнтовний план для виконання курсової роботи (тема 2)

Вступ

1. Теоретичні основи управління ___ та шляхи вдосконалення діяльності в умовах сучасного ринку

1.1. Загальне економічне значення (трактування, визначення) функціонування галузі (виду діяльності) для народного господарства

1.2. Особливості управління галуззю (видом діяльності)

1.3. Оцінка ефективності функціонування та шляхи її підвищення в умовах сучасного ринку

2. Аналіз стану реалізації теми в ___

2.1. Природно - економічна характеристика господарства

2.2. Характеристика організаційної структури управління та оцінка ефективності її функціонування

2.3. Реалізація (особливості реалізації) теми в діяльності управлінського апарату ___

3. Шляхи вдосконалення теми в діяльності ___ (управлінського персоналу)

3.1. Шляхи вдосконалення функціонування організаційної структури управління

3.2. Проектування та обґрунтування змін для підвищення ефективності реалізації теми

Висновки і пропозиції

Перелік використаних літературних джерел (використані літературні джерела)

Додатки

 Мета і завдання курсової роботи | Таблиці друкуються 12 шрифтом через 1 інтервал.

Інформація для загальної характеристики господарств району | Коефіцієнти оцінки оборотності активів | Аналітична модель Альтмана | Її роботи | Досліджуваному господарстві | Показники грошової та бальної оцінки землі по господарствах Глухівського району |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати