Цілі навчальної практики | Місце навчальної практики в структурі ООП бакалаврату | Місце і час проведення навчальної практики | облік матеріалів | Облік оплати праці та розрахунків з персоналом | Облік власного капіталу |

загрузка...
загрузка...
На головну

Форми проміжної атестації (за підсумками практики)

Проміжна атестація по навчальній практиці проводиться в формі диференційованого заліку.

Форми звітності по навчальній практиці:

1. Щоденник проходження практики

2. Звіт про проходження практики


11. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної практики:

а) основна література:

1. Анциферова І. Б. Бухгалтерський фінансовий облік: навчальний посібник для вузів. - М .: «Дашков і К», 2011.-556с.

2. Гетьман В. Г. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для бакалавров.- М .: «Дашков і К», 2011.-504с.

3. Кондраков Н. П. Бухгалтерський облік: Підручник. - М .: Проспект, 2011г.-717с.

4. Кондраков Н. П. Бухгалтерський (фінансовий, управлінський) облік: Підручник. - М.: Проспект, 2012.-448с.

б) додаткова література:

1. Анциферова І. Б. Бухгалтерський фінансовий облік. Практікум.-М .: «Дашков і К», 2011.-368с.

2. Бєлов Н. А. Бухгалтерський облік: теорія та практика. Підручник / Н. А. Белов.-М ,: Ексмо, 2005.-624с.

3. Соколов Я. В. Рахунки бухгалтерського обліку: зміст і застосування / Я. В. Соколов.-М .: Фінанси і на поточну статистику, 2006.-576с.

4. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для вузів / Під ред. Ю. А. Бабаева.-М .: Вузівський підручник, 2009.-496с.

5. Положення з бухгалтерського обліку (ПБО 1-24) .- М .: Инфра-М, 2012.-234с.

6. Сапожникова Н. Г. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів / Н. Г. Сапожнікова.-М: КноРус, 2006.-480с.

7. Бєлікова Т. І. Бухгалтерський облік і звітність від нуля до баланса.-СПб .: Питер, 2009.-256с.

8. Бєлікова Т. І. Бухгалтерський облік і звітність від нуля до баланса.-СПб .: Питер, 2009.-256с.

9. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Облік активів і розрахункових операцій: уч. Сел. для вузів.- М .: Фінанси і статистика, 2002.-416с.

10. Бухгалтерський фінансовий облік: уч. Сел. / Під ред. Еленевской Е. А ..- М .: «Дашков і К», 2008.-524с.

11. Гарифуллин К. М., Івашкевич В. Б. Бухгалтерський фінансовий облік: Уч. Сел ..- Казань: Изд-воКФЕІ, 2002.-512с.

12. Гетьман В. Г. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для вузів.- М .: «Дашков і К», 2008.-496с.

13. Каморджанова Н. А. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник для вузов-СПб: Пітер, 2008.-480с.

14. Керімов В. Е. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник для вузів.- М .: «Дашков і К», 2010.-724с.

15. Пошерстнік Н. В. Бухгалтерський облік: уч.- прак. посібник.-СПб: Пітер, 2007.-416с.

16. Пошерстнік Н. В. Бухгалтерський облік за Планом рахунків. - СПб: Пітер, 2007.-592с

17. Часова О. В. Фінансовий бухгалтерський облік: Уч. сел. для вузів. - М .: Фінанси і статистика, 2007.-544с.

18. Широбоков В. Г. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник для вузів. - М .: КНОРУС, 2008.-672с.

19. Швецька В. М. Практикум з бухгалтерського обліку: Уч. сел. для студентів вузів.- М .: «Дашков і К», 2011.-336с.

20. Полєнова С. Н. Бухгалтерський облік інтелектуальної собственності.- М.: «Дашков і К», 2011.-472с.

21. Полєнова С. Н. Бухгалтерський облік і звітність в системі USGAAP.- М.: «Дашков і К», 2008.-316с.

22. Зонова А. В. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. для бакалаврів та спеціалістів. Стандарт третьего поколенія.-СПб: Пітер, 2011.-480с.

23. Карпова Т. П. Бухгалтерський облік: вправи, тести, рішення і відповіді: уч. Сел ..- М .: Вузівський підручник, 2009.-217с.

24. Бєлов А. А. Бухгалтерський облік: теорія та практика. Учебник.-М .: Ексмо, 2005.-624с.

25. Чаю В. Т. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник М .: КНОРУС, 2007.-496с.

26. Пипко В. А. Облік і аудит розрахунків з персоналом з оплати праці.- М .: Фінанси і статистика, 2006.-175с.

27. Пипко В. А. Бухгалтерський облік і аудит необоротних активів: Уч.- прак. посібник.- М .: Фінанси і статистика, 2006.-180с.

28. Рогуленко Т. М. Бухгалтерський облік: Підручник М .: Фінанси і статистика, 2007.-368с.

29. Часова О. В. Фінансовий бухгалтерський облік: уч. Пос.- М .: Фінанси і статистика, 2007.-544с.

30. Вещунова Н. Л., Фоміна Л. Ф. Бухгалтерський облік: Уч. для вузів.- М .: Фінанси і статистика, 2006.-624с.

31. Збірник завдань з бухгалтерського обліку з рішеннями: Навчальний посібник для вузів / Під ред. А. Д. Ларіонова.- М .: Проспект, 2008.-960с.

32. Смекалов П. В. Організація обліку та аналізу лізингових операцій на сільськогосподарських предпріятіях.-СПб .: Проспект науки, 2010.-228с.

в) програмне забезпечення та Інтернет-ресурси

1. Керімов В. Е. Бухгалтерський облік. Підручник, 2011

2. Керімов В. Е. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник, 2011

3. Палько А. І. Бухгалтерський фінансовий облік, 2011

4. Пономаренко Г. А. Самовчитель з бухгалтерського обліку. Уч.-практичний посібник, 2011

5. Сорокіна О. М. Бухгалтерський (фінансовий) облік: питання, тести і завдання 2010

6. Харків В. Н. Бухгалтерський фінансовий облік. Уч.- методичний посібник, 2012

7. Вещунова Н. К. Бухгалтерський облік, 2011

12. Матеріально-технічне забезпечення навчальної практики

Спеціально обладнані кабінети, вимірювальні та обчислювальні комплекси - кабінети бухгалтерських служб організацій.


Програма складена відповідно до вимог ФГОС ВПО і з урахуванням рекомендацій ООП ВПО у напрямку 080100.62 - Економіка і профілем підготовки Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

Автор: Ванюкова Роза Аркадіївна, старший викладач

Рецензент: завідувач кафедри управління малим і середнім бізнесом, к. Е Н., доцент С. Г. Кренева

Програма затверджена на засіданні Вченої ради інституту економіки, управління і фінансів

Протокол № 8 від «23» вересня 2013 р

Директор інституту економіки,

управління і фінансів Т. В. Саричева

Програма затверджена на засіданні випускової кафедри аналізу і обліку

Протокол № 1 від «02» вересня 2013 р

І. О. зав. кафедрою аналізу та обліку Л. В. Миколаєва

 Облік фінансових результатів | Державна освітня установа вищої професійної освіти
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати